Vaše mediální spojka

Potřebujete vyjádření k aktuálním legislativním změnám? Chcete expertní vyjádření k oblastem cirkulární ekonomiky, k odpadovému hospodářství, našim datům nebo dekarbonizaci průmyslu? Neváhejte se ozvat!  Vesna Mrázková ráda zodpoví vaše dotazy a zajistí potřebné informace. Můžete jí zaslat otázky nebo rovnou zavolat. 

Logo ke stažení

FAQ

Co je to cirkulární ekonomika?

Zatímco současná společnost funguje na principu lineární ekonomiky (vytěžit – vyrobit – využít – vyhodit), cirkulární ekonomika čerpá přírodní zdroje šetrně a efektivně, materiály udržuje po co nejdelší dobu v oběhu (prostřednictvím oprav, pronájmu či prodeje z druhé ruky) a na konci životního cyklu jim dává produktům využití či je posílá znovu do oběhu pomocí recyklace. Cirkulární ekonomika tak předchází vzniku odpadu a minimalizuje jeho produkci.

Jaký má cirkulární ekonomika potenciál?

Celosvětově se dnes využívá pouze 9 % všech materiálů a zdrojů, které mají potenciál vrátit se zpět do oběhu. Toto plýtvání má za následek, že současný systém je neefektivní a naráží na své hranice. Cirkulární ekonomika přináší odpověď na tento problém tím, že řeší ekologické, sociální i environmentální slabiny lineárního systému.

Kde se projevují nedostatky současného lineárního systému nejvíce?

Kvůli lineárnímu systému docházejí jednotlivé zdroje, jako je například v zemědělství nepostradatelný fosfor nebo stavební suroviny jako písek či kámen, o něž můžeme konkrétně v České republice přijít během jediné dekády. Rychlá spotřeba zároveň způsobuje obrovské komplikace s odpady. Ty v naší zemi končí z většiny na skládkách, čímž přicházíme o cenné zdroje. Zároveň se např. rozkládáním bioodpadu uvolňuje takové množství metanu, které přibližně odpovídá emisím z poloviny automobilové dopravy v ČR.

Jak vznikl Institut cirkulární ekonomiky? Jaké byly jeho počátky?

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) založila v roce 2015 Soňa Jonášová, kterou k vytvoření organizace prosazující cirkulární ekonomiku v České republice inspirovalo studium ve Španělsku a Holandsku. Oproti západním zemím, kde cirkulární ekonomika v té době již představovala důležité témata, bylo v České republice povědomí o tomto konceptu velmi slabé. Prvním cílem Institutu se proto staly popularizace a osvěta, následně INCIEN pomáhal aplikovat cirkulární principy do praxe v součinnosti s veřejnou, soukromou i akademickou sférou.

Čeho INCIEN dosáhl?

Podařilo se nám téma vnést do veřejné diskuse, ale nejen to: s přispěním INCIEN se o cirkulární ekonomice ví, mluví a také se pro ni mnoho dělá. To samozřejmě není zásluha jen INCIEN, ale také celé řady spolupracujících organizací, podporovatelů, odborníků a novinářů, kteří s námi v tomto úsilí spojili síly. Od svého vzniku INCIEN uspořádal 6 konferencí a přibližně 500 přednášek, poskytl asi 100 konzultací firmám a zhruba 100 konzultací obcím, odmoderoval desítky přednášek a proškolil téměř 1 000 profesionálů v praxi. Tour INCIEN po regionech se zúčastnilo necelých 800 starostů. INCIEN rovněž vytvořil cirkulární sken pro Prahu a získal cenu v soutěži E.ON Energy Globe za to, že uvedl do praxe technologii produkující palivo (Bio-CNG) z odpadních vod. V současné době INCIEN dohlíží na činnost přibližně desítky pracovních skupin na příslušných ministerstvech. Jsme tak součástí tvorby nové legislativy. Přibližně 25 % výstupů v českých médiích týkajících se cirkulární ekonomiky souvisí s činností s INCIEN.

Jak INCIEN funguje a čemu se aktuálně věnuje?

Pracujeme jako think-tank, jehož aktivity se pohybují na pomezí státní správy, akademické sféry a byznysu. Poskytujeme informace a data o současném nakládání s materiály v ČR a navrhujeme doporučení vládě, regionům, městům či jiným hráčům. Dodáváme potřebnou expertizu, vzděláváme, zpracováváme odborné studie, zabýváme se i výzkumem. Převážnou část svých aktivit rozvíjíme v rámci dlouhodobých tematických programů, které realizujeme ve spolupráci s partnery.

Co je cílem INCIEN pro nadcházející roky?

Jestliže naší snahou bylo v prvních šesti letech vysvětlovat, edukovat a předávat zájem, dáváme si teď za cíl prosadit systémovou změnu.

V jakém horizontu lze nahradit lineární systém cirkulárním?

Kompletní přechod na cirkulární ekonomiku je možný v horizontu 20 let. Při aplikaci principů cirkulární ekonomiky se kombinují technologické inovace s inspirací, kterou nacházíme v uzavřených cyklech fungujících v přírodě již miliardy let. Výsledkem by mělo být zajištění výkonnosti ekonomiky a životní úrovně bez drancování zdrojů.

INCIEN v médiích

Výroční zprávy

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky
IČO 04065956, DIČ CZ04065956