Circular and Innovative Public Procurement: Know-how transfer between the Netherlands and Czechia

Webinář o Cirkulárním a inovativním veřejném zadávání spoluorganizoval Institut cirkulární ekonomiky, právní kancelář HAVEL & PARTNERS a Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Akci zaštítila i Nizozemsko – Česká obchodní komora a zúčastnili se také zástupci MPSV, MPO a MŽP.

Webinář uvedla zakladatelka INCIEN Soňa Jonášová. Podle ní tvoří cirkulární veřejné zadávání podstatnou součást cirkulární ekonomiky, do které v ČR ročně přitékají stovky miliard a je třeba se jí věnovat. Zároveň je pro ni inspirativní sdílet zkušenosti ze zahraničí a zejména pak z Nizozemska, kde si podle jejích zkušeností lidé nepokládají otázku „proč?“ tak často jako v Česku, místo toho jim nechybí zapálení a chuť vrhnout se do nových projektů a neprozkoumaných vod.  

Jako první host z Nizozemska se představila Jacqueline Cramer, bývalá nizozemská ministryně životního prostředí, která mimo jiné zmínila koncept 10 R cirkulární ekonomiky, tedy seřazení priorit nakládání se surovinami, kde například snížení spotřeby surovin (Reduce) má vyšší váhu než recyklace (Recycle). Bývalá ministryně také vyzdvihla potřebu uzavírání materiálových toků nebo důležitost spolupráce na projektech mezi všemi stranami – podnikateli, vládou, vědci i občany. 

Nizozemský expert na mezinárodní strategické poradenství v rámci cirkulárního veřejného zadávání Joan Prummel mluvil o sdílení zkušeností a vzájemné spolupráci na národní i mezinárodní úrovni. Poukázal i na důležitost učení se za pochodu nebo vytváření pilotních projektů, které mohou mít reálný dopad na formování trhu. Mimo jiné Prummel zmínil i své přesvědčení, že změny v životním cyklu produktů je třeba dělat postupně a trpělivě v jednotlivých krocích. 

Jako poslední nizozemský host vystoupil Rob Kragt za firmu Tarkett. Pan Kragt ve své prezentaci vyzdvihl investice Tarkettu do výzkumu a rozvoje vlastních recyklačních center nebo navrhování rozebratelných a recyklovatelných produktů. Jeho poselstvím byla i výzva k oborové spolupráci a pohledu na uhlíkovou stopu jen jako na jednu z mnoha částí problému cirkulární ekonomiky.  

Cirkulární zadávání v Česku

Jiří Skuhrovec z Datlabu přišel s přehlednými daty, na nichž předvedl rozdíly mezi kritérii veřejného zadávání v ČR a zahraničí, zejména pak přílišné zaměření na kritérium „nejnižší ceny“ v českých veřejných zakázkách, které je podle něj pro inovativní veřejné zadávání škodlivé.  

Eva Chvalkovská z Ministerstva práce a sociálních věcí představila Institut odpovědného veřejného zadávání a model cirkulárního veřejného zadávání jako příležitost k vytváření nových pracovních míst, Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu vedle toho zdůraznila roli cirkulárního veřejného zadávání jako příležitosti ke stimulování poptávky na trhu s druhotnými surovinami. Anna Pasková z Ministerstva životního prostředí vyjádřila lítost nad aktuální situací v ČR, kde je cirkulární ekonomika doposud spíše snem než realitou, nicméně shledala jako pozitivní fakt, že Česká republika zařadila koncept cirkulární ekonomiky do svých strategických dokumentů.  

Adéla Havlová z HAVEL & PARTNERS účastníky webináře seznámila s digitálními platformami pro veřejné zadávání a dále se zaměřila na problém kritéria „nejnižší ceny“ u českých veřejných zakázek, jako alternativu nabídla například koncept „best value“ používaný nizozemskou vládou. 

Webinář zakončil Cyril Klepek, zakladatel digitálního odpadového tržiště Cyrkl. Podle něj je pro firmy důležité být proaktivní a transparentní v nakládání s materiály odpady, vědět, kam odpady směřují a uvědomovat si jejich hodnotu.  

Na záznam webináře v anglickém jazyce se můžete podívat / You can see the recording here.

Webinář by podpořen díky finančním prostředkům Komerční Banky Nadace Jistota.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích