Do Prahy přijelo 40 studentů z Delftu, aby diskutovali o cirkulární ekonomice.

Ve středu 16. 11. jsme měli tu čest přivítat 40 studentů z TU Delft, abychom společně absolvovali exkurzi na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze a společně následně diskutovali téma cirkulární ekonomiky v podmínkách České republiky na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mezi řečníky diskuze nechyběla ředitelka oboru Ekologie, paní Ing. Pavlína Kulhánková, za oddělení technologií vod a prostředí VŠCHT promluvil Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. a firmě ASIO spol. s r.o. děkujeme za přípravu workshopu pro studenty. Soňa Jonášová přiblížila studentům situaci týkající se odpadového hospodářství a také kroky, které podniklo Ministerstvo životního prostředí takovým směrem, aby byla transformace lineárdního na cirkulární systém co nejrychlejší.

Za spolupráci tedy děkujeme zejména MPO, kteří významnou měrou přispěli k hladkému chodu celé akce, všem řečníkům a dalším partnerům a externím konzultantům, kteří pomáhali s přípravou a obsahovou náplní.

Věříme, že obdobná setkání budou v budoucnu pramenit v zajímavou spolupráci na mezinárodní úrovni.

Foto z akce: Archiv MPO a INCIEN.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích