Inspirace: Dotazníkové šetření podle principů cirkulární ekonomiky.

Snažíme se, abychom v maximální možné míře šli vzorem a to při všech našich činnostech. Třídíme odpad, předcházíme jeho vzniku, neuděláme krok bez vlastních lahví na vodu, vyhýbáme se jednorázovým obalům, znovupoužíváme materiály, které využíváme při osvětových aktivitách, sdílíme kancelář, pronajímáme si auto i elektroniku. A šetříme tím nejen naše peníze, ale zejména prostředí kolem nás.

V měsíci srpnu jsme v rámci projektu, jehož cílem je zmapovat současný systém třídění nápojových kartonů ve třech městských částech, měli za úkol vyzpovídat více než šest set obyvatel. A to není málo. Představte si 600 listů dlouhých dotazníků, které musíte vytisknout a to i v případě, že volíte menší formát či oboustranný tisk nebo formu tabulek. Dotazníky jsou totiž s možností vyjádřit svůj názor a ne vždy je možné zvolit jednu z předvolených odpovědí. Již v minulosti jsme realizovali dotazníky elektronické a to zejména díky úspoře času, kterou přináší jejich poloautomatické vyhodnocení. Vždy ale šlo o rozeslání mezi respondenty. Práce s lidmi v ulici je trošku jiná. Když totiž provádíme kvalitativní výzkum, tak nás skutečně zajímají různé podrobnosti a zároveň je pro nás důležitý názor každého respondenta. Pokud totiž z výsledků máme vyvodit i další doporučení, se kterými se obracíme na vedení samospráv či městských částí, vždy je skutečnou výhodou znát i takové informace, které vyvstanou na povrch až po rozvinutí rozhovoru. Navíc je součástí každého rozhovoru s respondentem i jistá forma osvěty – tak tomu bylo právě i u tohoto projektu. Lidé byli informování o významu třídění nápojových kartonů a také jim byla podána informace o využití recyklovaných složek. Jako důkaz byly respondentům na konci rozhovoru rozdávány papírové kapesníčky vyrobené z recyklovaných kartonů. Těší nás, že po setkání lidé odcházejí s tím, že od teď ví, že třídění má skutečně smysl.

Ale zpět k dotazníkům. Jak se tedy vyvarovat stovkám vytisknutých dotazníků a zároveň práci zefektivnit? Nejvhodnější volbou pro nás byly tablety s připojením na internet. To proto, abychom informace ihned uložili a následně vyhodnotili. Jenže nákup hned několika tabletů, které vlastně využijete jen na krátkodobý projekt, se nám zdálo velmi neekonomické a neekologické zároveň. Zvolili jsme tedy formu pronájmu, což je jeden z velmi významných principů cirkulární ekonomiky, neboť ne všechny produkty člověk musí vlastnit. Zejména když je využívá málo nebo jen jednorázově. Potěšilo nás, že na českém trhu se objevují firmy, které tyto služby nabízí a to ve vysoké kvalitě jak zákaznického servisu, tak ceny. Jednou z nich je i firma Sims Recycling Solutions, která v rámci aktivit RentIT pronajímá výpočetní techniku. Nejedná se zdaleka o jedinou službu, která zapadá do principů cirkulární ekonomiky. Zajímavé je, že se firma Sims Recycling Solutions stará i o vysloužilou techniku firem, samospráv a vlastně každého, kdo má zájem o certifikovanou likvidaci dat, odprodej stále hodnotného vybavení a v neposlední jistotě tuto službu ocení ti, kteří chtějí mít jistotou, že jejich vysloužilé zařízení bude řádně zrecyklováno.

Cirkulární diagram.

Další dotazníková šetření se v našem případě již bez pronájmu elektroniky neobejde. Pojďme i Vy přemýšlet nad dopadem Vašich aktivit na životní prostředí a díky malým krokům šetřete nejen svůj čas, ale i peníze.

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích