Jak využít potenciál dřeva? Nová studie INCIEN think tank se zaměří na potenciál cirkulární ekonomiky v českém lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu

Jak vytvořit podmínky pro cirkulárnější hospodaření s českými lesy a udržitelnější rozvoj dřevozpracujícího průmyslu v České republice? To je aktuálně v ohnisku zájmu analytiků think tanku INCIEN. Nezisková organizace, která v České republice propaguje přechod na cirkulární ekonomiku, současně realizuje projekt Možnosti cirkulární bioekonomiky pro lesnictví a dřevozpracující sektor v České republice (Circular Bioeconomy Opportunities for the Forestry and Wood Processing Sector in The Czech Republic) v rámci bilaterální spolupráce s Norským institutem pro výzkum bioekonomiky (NIBIO). Projekt je podpořen grantem z Fondů EHP a Norska.

Cílem výzkumu je analyzovat aktuální stav a výhled pro cirkulární hospodaření s lesy a navazující odvětví v České republice, identifikovat současné bariéry zabraňující růstu dřevozpracujícího průmyslu, zjistit dostupnost a kvalitu dat o materiálových tocích a jiných klíčových indikátorech potřebných k efektivnímu využívání zdrojů, cirkulárnímu zpracování dřeva a hospodaření v lesích, a následně definovat hlavní výzvy a příležitosti pro další vývoj cirkulární bioekonomiky pro lesnictví a dřevozpracující sektor v ČR.

Projekt navazuje na dřívější koncepční výzkum INCIEN o cirkulární bioekonomice a jeho klíčovým výstupem bude aktuální přehledová analýza, která představí možnosti pro Českou republiku v kontextu využití cirkulární ekonomiky v tomto hodnotovém řetězci. Studie by měla být publikována na jaře tohoto roku.

České lesní hospodářství stále trpí důsledky kůrovcové kalamity posledních let a domácí dřevozpracující průmysl řadou dlouhodobých problémů, včetně jeho roztříštěnosti a nedostatku zpracovatelských kapacit a přílivu investičního kapitálu do sektoru, což vedlo k vysoké úrovni vývozu surového dřeva v podobě kulatiny a ke významné ztrátě přidané hodnoty pro místní hospodářství. Dnes v kontextu energetické krize a války na Ukrajině je dřevo navíc vnímáno jako vzácný lokální zdroj energie. Přitom přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku by měl upřednostňovat materiálové využití dřeva před energetickým spalováním a zachování ekologické funkce lesů a dřeva jako pohlcovače uhlíku“, komentuje Ben Hague, vedoucí projektu a think tanku INCIEN.

Do projektu se rovněž zapojily organizace z Českého cirkulárního hotspotu, které jsou přímo či nepřímo napojené na toto odvětví (zpracování dřeva, architektura, stavebnictví, výzkum): Progresus, ŠKODA AUTO a.s., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Balance is Motion, ZERO Architecture s.r.o., Myco a Hutira. Do diskuze budou v průběhu projektu přizvány také klíčové sektorové organizace a odborné instituce v rámci ČR.

Zejména ve stavebnictví rapidně roste zájem o dřevo jakožto přírodní a udržitelnou náhradu emisně náročných stavebních materiálů (hlavně betonu a oceli). Tomu nasvědčují například otevření nové linky společnosti Stora Enso na výrobu křížem lepených dřevěných (CLT) panelů ve Ždírci nad Doubravou a nový developerský projekt společnosti Skanska „Radlický dřevák“, zatím největší bytová stavba ze dřeva v ČR. Nicméně kromě strukturálních problémů hodnotového řetězce dřeva v ČR jsou stále bariérou přísné národní požární normy, které omezují požární výšku dřevostaveb na 12 m nebo přibližně 4 nadzemní podlaží“, dodává Ben Hague.

Inspiraci bude tým INCIEN čerpat zejména ze strategických výzkumných projektů, které NIBIO současně vede v tomto odvětví v Norsku. V roce 2020 zahájilo NIBIO osmiletý projekt SFI Smart Forest na zvýšení efektivity norského lesnického sektoru využitím digitálních technologií. A v lednu 2022 spustilo NIBIO čtyřletý projekt CircWOOD jako součást širšího programu SirkTRE pro udržitelný a cirkulární dřevozpracující a stavební průmysl, v němž zkoumá aspekty využití dřeva v norské ekonomice se zaměřením na opětovné využití dřeva ve stavebnictví a recyklované dřevo jako surovinu v dřevozpracujícím průmyslu.

 

Press kit a kontakt pro média ZDE

 

 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích