Na tiskové konferenci v Praze byla představena Česká asociace oběhového hospodářství.

Dne 29. 6. 2016 v Praze proběhla tisková konference při příležitosti nově založené České asociace oběhového hospodářství. Asociace vznikla s cílem podpořit rozvoj oběhového hospodářství v České republice. Dalším z aspektů pro založení byla potřeba reagovat na aktivity České asociace odpadového hospodářství, se kterou se zakladatelé ČAObh nesetkávají v zásadním bodě a to v diskuzi o zvýšení skládkovacích poplatků. 

K účastníkům promluvili zástupci zakládajících společností. Milan Chromík, Veolia, a.s., Zdeněk Horsák, SITA CZ, a.s., a Vladimír Kočí, CENDEC (Centrum environmentálních prohlášení, z.s.). Za Institut Cirkulární Ekonomiky se akce zúčastnila a vystoupila Soňa Jonášová s příspěvkem na téma “Skládky a cirkulární ekonomika”, ve které zmiňovala hlavní body, proč je INCIEN nakloněn zvyšování skládkovacích poplatků. Zejména naše organizace považuje tento krok jako jeden ze základních bodů, díky kterým dostanou šanci technologie na další materiálové či energetické využití odpadů konkurovat skládkování. Dalšími důležitým aspekty jsou negativní externality, které skládkování přináší a které v současné době nejsme stále schopni komplexně vyčíslit. 

Věříme, že zakládající organizace a firmy v blízké době představí vize a strategie, kterými jich bude dosáhnuto. Za důležité považujeme postupné zavádění principů cirkulárních procesů do jejich firemních aktivit v České republice.

IMG_3912 IMG_3913 IMG_3915 IMG_3914

Celou zprávu o průběhu tiskové konference si můžete přečíst na internetovém portálu Průmyslová ekologie.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích