Praha 7 bez odpadu. Sedmý div světa nebo blízká budoucnost?

„Zero Waste je cíl, který je pragmatický i vizionářský a vede společnost k napodobování udržitelných přírodních cyklů, v nichž jsou všechny vyřazené materiály zdrojem pro další využití. Zero Waste znamená takové návrhy produktů a procesů, které vedou ke snížení objemu odpadu a jejich toxicity a zároveň zachovávání a obnovování všech materiálů. Vyhýbá se skládkování nebo spalování. Tato strategie zamezuje vypouštění jakýchkoli toxických látek, které by mohly být hrozbou pro zdraví rostlin, zvířat, lidí či planety, do vzduchu, půdy či vody.“ (Definice Zero Waste dle Zero Waste International Alliance)

Ať je Zero Waste (Nulový odpad) jakkoliv vizionářská představa, která se může někomu zdát jako holá utopie, my jsme se rozhodli podniknout první kroky. Nechceme čekat až se někdo chopí iniciativy. To by mohlo trvat roky. Našli jsme městský úřad, který má natolik moderní a optimistické smýšlení, že nám dali prostor navrhnout některé z kroků, které by mohly vést k takzvané Zero Waste společnosti, právě u nich. Ano, je to Městská část Praha 7. Zajímá vás, kam až se chceme posunout? Sledujte nás…

Zero Waste je filosofie, strategie, a soubor praktických nástrojů, který se snaží eliminovat množství odpadu. 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích