ODPAD ZDROJEM: první konference o oběhovém hospodářství v ČR.

DSCN5813
Přednáška o domácím kompostování.

Když jsme v loňském roce zahájili osvětové aktivity pro municipality o předcházení vzniku bioodpadu, asi jsme ani netušili, jak nás komunální sféra pohltí. První přednáška v mikroregionu Cecemínsko se zdá jako akce z dávné minulosti. A přitom to ještě není ani rok. Od té doby jsme projeli více než šest desítek obcí a měst, kde jsme se setkávali se zástupci samospráv a diskutovali s nimi na téma odpadového hospodářství, zapojení obyvatel do separace odpadu nebo jen probírali starosti i úspěchy jejich obcí. Jedno se však v našich diskuzích opakovalo a to byla reakce na otázku: „Víte, že když začnete odpad vnímat jako zdroj a ne jako něco, za jehož likvidaci musíte platit, tak můžete ušetřit?“ Odpověď totiž často byla: „Víme, ale nemáme čas a ani informace o tom JAK.“

IMG_3541
Konference o inovacích v cirkulární ekonomice, Bratislava.

Paralelně s osvětou jsme měli plné ruce práce s návštěvou tuzemských i zahraničních konferencí, scházeli jsme se zástupci nejrůznějších firem a společností, diskutovali u kulatých stolů, navštěvovali workshopy a jezdili po exkurzích. Zjistili jsme totiž, že pokud chceme začít komunálním odpadům skutečně rozumět, bude to stát zejména spoustu času a shromažďování informací a inspirace. Právě inspirace a příklady dobré praxe jsou totiž cesta k nalezení argumentů, na tvrzení mnoha zástupců samospráv, že změna systému nakládání s odpady v obcích je finančně i časově náročná.

Šedesát obcí není málo. Ani moc. Ale jako inspirace a k vytvoření  barevné mozaiky naprosto rozdílných přístupů to stačí. Narazili jsme na obce, které při pěti stech obyvatelích platily milion za svoz odpadů. I na ty, které při dvojnásobném počtu lidí platili třikrát méně. Objevili jsme skutečně akční starostky i starosty, kteří v rámci osvěty chodili po obci a nahlíželi lidem do sběrných nádob a poučovali je o tom, co tam nepatří a proč by  se měli do systému separace zapojit všichni. Navštívili jsme mikroregiony, kde díky síle svazku realizují úžasné projekty předcházení vzniku odpadu. Zjišťovali jsme, jak zacházejí s odpadem v ostatních státech EU. Seznámili jsme se se svozovými firmami, které stále považují zákazníky za

Diskuze s panem starostou obce Kateřinice, Radkem Novákem, na téma kompostování jako snižování nákladů za odpad.
Diskuze s panem starostou obce Kateřinice, Radkem Novákem, na téma kompostování.

rovnocenné partnery a umí jim vycházet vstříc. Inspirovaly nás moderní technologie, které jsou natolik chytré a v zásadě jednoduché, že díky jejich implementaci obce šetří finance a přeměňují zastaralý systém svozu odpadu na transparentní  a motivační aktivitu pro všechny obyvatele. Našli jsme kvalitní produkty stejně tak jako ty, které byly velmi špatnou investicí. Snažili jsme se najít to nejlepší stejně tak úpěnlivě jako to, co se nepovedlo a ostatní se z toho mohou poučit.

Hledali jsme zejména funkční systémy, které propojují lidi s děním v obci, jsou šetrné k životnímu prostředí a umožňují problematiku odpadového hospodářství řešit lokálně. A našli jsme je. Konference ODPAD ZDROJEM je třešničkou na dortu našeho ročního snažení. Věříme, že přivede na jedno místo odborníky z praxe i ty, kteří mohou malé či velké změny implementovat v obcích. S cílem změnit pohled na odpad jako zátěž, ale začnou ho vnímat jako zdroj.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích