První ročník konference ODPAD ZDROJEM představil možnosti, které přináší cirkulární ekonomika obcím.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM, který budil zájem zejména vzhledem ke krátké historii organizátora konference Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú., je za námi. Dva dny, 130 účastníků, 23 řečníků, workshopy, exkurze, představení firem, produktů, nabídky spolupráce, nové kontakty. Vše v krásných prostorách hotelu Na Farmě v Choťovicích s výborným domácím pohoštěním přímo z farmy Choťovice. A jako třešnička na dortu skvělá atmosféra díky příjemnému naladění všech účastníků, partnerů i organizačního týmu.

Poznámka: Veškeré dostupné výstupy konference jsou k dispozici na konci článku. 

Den první: Čtvrtek 10. 3.

IMG_2959 Novinky v oblasti legislativy odpadového hospodářství se s účastníky konference podělil pan Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., zástupce ředitele sekce odpadů Ministerstva životního prostředí. Následovali jej zástupci České inspekce životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. První blok zakončila Ing. Judita Naňková z ERSTE corporate banking, která představila program Top waste management, jehož cílem je právě financování projektů, které dávají smysl, jsou udržitlené a efektivním způsobem pomáhají obcím nakládat s odpadem.

Na první blok, který přinesl spoustu nových informací, navIMG_3067ázal blok plný praktických informací a inspirace. Představen byl pilotní projekt uzavřeného cyklu bioodpadů ve městě Brně, důležitost sběru textílií a pilotní projekty, kterým se věnují Pražské služby, a.s. Ryze praktickou přednášku měl i pan starosta obce Přibice, Ing. Miroslav Effenberger, DiS. Ten ve své obci zavedl revoluční systém sběru odpadů a do separace zapojil 90 % obyvatel. Každý blok byl následován diskuzí s účastníky, která je mnohdy mnohem důležitější než samotné prvotní sdělení.

Následoval chutný oběd a první možnost setkat se s firmami, které na konferenci vystavovaly svoje produkty a služby. Po obědě se účastníci, dle svého zájmu a preference, zúčastnili workshopů a exkurze Choťoviciké farmy, kterou vedl majitel, pan Ing. Karel Horák.

IMG_3318  IMG_3443 IMG_3304 IMG_3339

Odpolední program byl zakončen trhem technologických řešení, kde partneři konference a vystavovatelé prezentovali svoje produkty a byl prostor pro setkávání a probírání možností vzájemné spolupráce.

IMG_3537 IMG_3485 IMG_3543 IMG_3540

Po trhu technologických řešení byl večerní blok zahájen prezentací firem RESPIRO a CONTIQUA, které se již dlouhodobě zabývají využívání druhotných surovin pro výrobu designových doplňků a produktů. Představeny byly produkty ze starých hasicích hadicí, pneumatik, plachet či luxusní produkty z odpadní kůže, která vzniká při výrobě italského nábytku. Večer pokračoval networkingovými aktivitami a soutěží.

IMG_3695 IMG_3705 IMG_3735 IMG_3710

Den druhý: Pátek 11. 3.

Páteční den byl doslova nabitý přednáškami. Někteří zástupci obcí přijeli jen na tento den a tak bylo naším cílem vybavit je dostatkem informací, aby se jim cesta, kterou vážili do Choťovic, vyplatila. Dopolední sekce začala prezentací pana Ing. Tomáše Balocha, ekologa ZEVO Malešice, který srovnával energetické využití odpadů a mechanicko biologickou úpravu. Následoval náš speciální zahraniční host, kterým byla Isabella Diks, radní hlavního města holandské provincie Frísko, Leeuwarden. Připravila si srovnání odpadového hospodářství Holandska a České republiky, aby bylo úvodem jasné, jaké jsou výstupní hodnoty obou zemí. Svoji prezentaci pojala velmi prakticky, mluvila o příkladech dobré praxe a po jejím vystoupení následovala zajímavá diskuze. Dopolední sekci i velmi vhodně doplnil pan Ing. Petr Šulc, výkonný ředitel Sdružení průmyslu druhotných surovin ČR, který promluvil o druhotných surovinách v širším kontextu oběhového hospodářství.

IMG_3795 IMG_3942 IMG_4149 IMG_3878

Dopolední sekci obohatily i příklady dobré praxe z různých regionů. Systém, ve kterém obec Trojanovice eviduje odpady, představil pan starosta Mgr. Jiří Novotný. Zmínil i další projekty, které obec zrealizovala za poslední dekádu a uvedl, jaké další kroky plánují. Obec Trojanovice se umístila na první příčce v regionální soutěži Moravskoslezského kraje, která hodnotí míru separace odpadu v obcích v kraji. Z praxe taktéž hovořil i pan Karel Ferschmann, zástupce Sdružení místních samospráv ČR a zároveň starosta obce Němčice. Promluvil o novelách zákonů o odpadech a novém vodním zákonu z pohledu starosty znalého problematiky.

IMG_3975 IMG_3868 IMG_3982 IMG_3793

Velmi zajímavé byly i příklady z mikroregionu Tanvaldsko, které představila jeho manažerka Ing. Kateřina Preusslerová. Mikroregion dlouhodobě realizuje projekty pro jednotlivé obce společně a za zmínku stojí například komplexní řešení problematiky bioodpadů, které je řešeno jeho předcházením v místě vzniku, tedy domácím kompostováním. Další zajímavostí je například zakoupení mobilní kompostárny, kterou má ve správě obec Jiřetín pod Bukovou, jejíž starosta pan Ing. Josef Kucin byl na konferenci taktéž přítomen. Sám ve své obci zrealizoval velmi významnou změnu odpadového hospodářství a výsledky této přeměny mají překvapivý dopad na obecní rozpočet.

Představen byl taktéž projekt Ukliďme Česko, který se v Čechách setkal s velkou oblibou zejména díky možnosti zapojit obyvatele do úklidu černých skládek. V letošním roce si projekt klade za cíl zapojit do akce více než 100 000 obyvatel a právě obce mohou být důležitým faktorem pro úspěch. Pan RNDRr. Miroslav Kubásek, Ph.D. návštěvníky konference určitě zaujal i díky tomu, že byla jeho prezentace ryze praktická a zajímavá a o fungování projektu přesvědčil přítomné i sérií zajímavých fotografií z akcí. INCIEN je hrdým podporovatelem jejich aktivit a sám se do projektu zapojí úklidovou akcí realizovanou na území Prahy 7.

Třetí blok se věnoval problematice bioodpadů. V této oblasti je hojně podporováno jejich předcházení a tomu se věnoval jak Ing. Mojmír Jiřikovský, který jako jednatel firmy JRK Waste Management, s.r.o. a již sedmým rokem v této oblasti poskytuje řešení samosprávám všech velikostí. Svoje činnosti na Slovensku propojují i s organizací Pratelia Zeme SPZ, kterou zastoupil její předseda, pan Branislav Moňok. Ten ve své prezentaci navázal na workshop, který se konal v první den konference a přestavil úctihodné výsledky, které přinesla osvěta v obci Chocholná – Velčice.

Celá sekce byla zakončena společným obědem, který dal účastníkům možnost pro závěrečné setkání a networking.

IMG_4172 IMG_3746 IMG_4019 IMG_3933

Výstupy konference: 

Kompletní fotoreport z akce je k dispozici na Facebookových stránkách INCIEN.

Celý sborník konference je prozatím ke stažení ZDE. Videonahrávky jsou k dispozici na webu www.MotivP.com ZDE.. MotivP taktéž děkujeme za spolupráci a zaznamenání celé konference!

Informace o INCIEN pro účastníky konference k dispozici ZDE.

 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích