Rozvoji cirkulární ekonomiky v České republice by moho pomoci nizozemský koncept Green Deals.

Dne 15.2. se setkali zástupci holandského Ministerstva infrastruktury a vodního hospodářství (Rijkswaterstaat), Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. i zástupci českých ministerstev a průmyslu na půdě Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, aby se seznámili s konceptem Green Deals. Green Deals je nizozemský vládní program, který umožňuje poskytování efektivní pomoci organizacím, usilujícím inovativními projekty o zelený a udržitelný růst, kterým ale překáží legislativa k úspěšné implementaci a diseminaci. Musí se však jednat o řešení problému, který není možné vyřešit na základě již platné legislativy nebo všeobecně známých pravidel. Joan Prummel z nizozemského Rijkswaterstaat byl jedním z hlavních řečníků na akci. Představil nám samotný koncept, jakož i konkrétní úspěšné projekty.

Ke dnešnímu dni bylo v Nizozemí podpořeno 211 Green deals, které se z většiny týkají energetiky, využití odpadu, čisté mobility a zemědělství. Jak pan Prummel dodal: Dáváme příležitost dobré nápady vyzkoušet bez nutnosti okamžitě splnit veškeré požadavky. Vláda tak může posunout legální bariéry a řešitelé mohou rychle otestovat svoje nápady, které mohou být benefitem jak pro životní prostředí, tak pro lokální komunity. V Nizozemí vždy říkáme: pokud je to teoreticky možné, tak to jistě bude možné i v praxi. Tak to pojďme zkusit“.

Ředitelka Odboru průmyslové ekologie z Ministerstva průmyslu a obchodu, Pavlína Kulhánková, představila aktivity MPO na poli cirkulární ekonomiky, které zahrnují i Akční plán druhotných surovin.

Přidanou hodnotou pro účastníky projektu je v prvé řadě úzká spolupráce mezi byznys partnery a získání potřebného knowhow. „Zančka Green Deals je také důkazem kvality a přitahuje na sebe pozornost, neboť je jasné, že se jedná o inovativní a netradiční přístup.” O podobné projekty také velmi často, dle slova Joana Prummela, jeví zájem masová média a je to dobrý krok k propagaci vlastních aktivit a inovativních nápadů. V neposlední řadě je však důležité i porozumění současným pravidlům a specifikace oblasti, kterou je třeba podpořit výjimkou. Z výjimky se následně může stát dobré pravidlo. Dále pak ředitelka Odboru průmyslové ekologie z Ministerstva průmyslu a obchodu, Pavlína Kulhánková, představila aktivity MPO na poli cirkulární ekonomiky, které zahrnují i Akční plán druhotných surovin. Paní ředitelka zvýraznila potřebu spolupráce mezi zainteresovanými stranami a vyjádřila zájem o zavedení podobného konceptu, jako Green Deals i v České republice.

Během přestávky mohli účastníci diskutovat o svých představách a možnostech zavedení Green Deal konceptu v České republice.

Přes videohovor se také navázal kontakt s Geanne Van Arkel, manažerkou udržitelného rozvoje ve firmě INTERFACE – největšího světového výrobce koberců. Van Arkel vysvětlila, jak jim Green Deals pomohly v naplňovaní cílů udržitelného rozvoje i ve vývoji nových produktů a business modelů. Na závěr Joan Prummel vyjádřil zájem spolupracovat na realizaci pilotního projektu Green Deals v České republice. Řeč se zejména točila kolem tématu veřejného zadávání zakázek a Rijkswaterstaat nabídl svoji spoluúčast na vytváření konceptu pro ČR. Jako jedna z možných cest financování mezivládních aktivit byla zmíněna dotační podpora Evropské Komise TAIEX.

Joan Prummel pak názorně ukázal na mapě Evropy, kde jsou vyznačeny země, které jsou do zavádění Green Deals zahrnuty a které nad tímto konceptem právě přemýšlejí. Například Francie již schválila 6 podobných úmluv, které fungují na stejném principu, i když pod jiným jménem (tzv. Agreement for Green Economy). Po přednáškách účastníci neodešli hned domů, ale své pocity a dojmy mezi sebou sdíleli a živě diskutovali o možných řešeních v České republice. INCIEN věří, že toto byl jen začátek perspektivní spolupráce a že se brzy budeme moci těšit na první pilotní projekt Green Deals v ČR například na prezentované téma cirkulárního zadávání veřejných zakázek. V brzké době je tak v plánu i další navazující setkání důležitých zahrnutých stran v ČR, které by o pilotáž měly zájem.

Pro více informací o pokračování projektu nás neváhejte oslovit emailem na vojtech@incien.org nebo telefonicky na čísle + 420 739 656 416 (Vojtěch Vosecký, projektový manažer INCIEN.

Vojtěch Vosecký, Institut Cirkulární Ekonomiky.

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích