Mezinárodní strojírenský veletrh Brno / International Engineering Fair Brno

Zvýrazněným tématem MSV ENVITECH je Cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.