Archiv pro štítek: energetika

3.ročník kurzu Oběhové hospodářství 2019/20

V pátek 11. 10. 2019 proběhne třetí z celkem 12 celodenních přednáškových bloků z kurzu Oběhového hospodářství na VŠCHT s názvem Výroba: Energetika a management zdrojů a procesů.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

 

Více informací o jednotlivých přednášejících ve výukovém bloku naleznete zde

Young Energy Europe – školení v oblasti energetických úspor (doporučujeme)

Od ledna 2020 Česko-německá obchodní a průmyslová komora nabízí bezplatný kurz v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu. Účastníci kurzu obdrží certifikát o získání dodatečné kvalifikace v oblasti účinného využívání zdrojů energie
Pro koho je kurz určen:
 • výrobní či obchodní firma
 • optimálně 2-3 zaměstnanci
 • věk do 35 let
 • žádné požadavky na předchozí kvalifikaci
Co si s kurzu odnesete:
 • 5 denní školení
 • zpracování praktického projektu
 • posílení povědomí o životním prostředí a ochraně klimatu dále z oborů ekologie, využití vody a cirkulární ekonomiky
 • informace o zvýšení energetické účinnosti a efektivity využívání zdrojů
Kurz začíná v lednu následujícího roku 2020, ale již dnes je možné se až do 31.10.2019 zde registrovat.
Více informací ohledně kurzu společně i s harmonogramem jednotlivých školení naleznete zde na webových stránkách ČNOPK.

 

Uzávěrka přihlášek 30.11.2019, kapacita kurzu je omezena.

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na e-mail: sepkova@dtihk.cz / knollova@dtihk.cz

Cirkulární ekonomika v průmyslové energetice (diskutujeme)

Ve čtvrtek dne 30. května 2019 se v Praze v hotelu Marriott (V Celnici, Praha 1) bude konat událost Cirkulární ekonomika v průmyslové energetice, která navazuje na úspěšný diskusní projekt o energetické bezpečnosti ČR, jež probíhá od roku 2010.

Za INCIEN vystoupí Soňa Jonášová s diskuzním příspěvkem o aplikaci principech cirkulární ekonomiky v průmyslové energetice.

 

Na akci je nutná BEZPLATNÁ registrace do 29.5.2019

na adrese info@ivd.cz

Podrobnější program naleznete zde

Dny teplárenství a energetiky 2019 (přednášíme)

Budeme dál skládkovat nebo se podaří systém odpadového hospodářství zásadně změnit? Jaká bude role energetického využití odpadu v oběhovém hospodářství?  Je energetické využití odpadu pouze pro velké aglomerace nebo se do něj mohou úspěšně pustit i menší města? I to budou témata Dnů teplárenství a energetiky které se konají v Kongresovém, výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové ve dnech 24.–25. dubna 2019.                                                                                                           

více o tiskové zprávě

 

Účastníci konference se opět mohou seznámit s novinkami, inovacemi a řadou atraktivních témat, o která nebude s přihlédnutím k turbulentnímu vývoji nejen v české, ale též evropské energetice nouze.To vše se uskuteční za účasti zástupců tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníku.

PŘIPRAVOVANÁ TÉMATA:

 • KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030
 • TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ
 • PÉČE O ZÁKAZNÍKA V TEPLÁRENSTVÍ
 • ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
 • EKONOMIKA A LEGISLATIVA V TEPLÁRENSTVÍ
 • ENERGETICKÉ ÚSPORY, MĚŘENÍ A AKUMULACE

 

Za INCIEN vystoupí 25.4. v 10:05

-Soňa Jonášová, INCIEN, Centrum pro oběhové hospodářství

(Iniciativa – Konec doby skládkové)
Na událost je potřeba se zaregistrovat, zde.
Podrobnější program naleznete zde.

Diskusní fórum k aktuálním otázkám udržitelného rozvoje (diskutujeme)

Dne 15. dubna 2019 od 12:45 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskuteční Diskusní fórum k aktuálním otázkám udržitelného rozvoje za účasti prezidenta Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) pana Petera Bakkera.

 

PROGRAM:

12:45 – 14:15  Úvodní přednáška P. Bakkera s následnou diskuzí se studenty

14:30 – 16:00 Panelová diskuze k aktuálním otázkám  udržitelného rozvoje u nás a ve světě

 

Diskutující:

 • Energetika – Pavel Řežábek (ČEZ)
 • Smart Cities – prof. Miroslav Svítek (ČVUT, Cluster Smart Cities)
 • Čistá mobilita – Jakub Kott (E.ON)
 • Cirkulární ekonomika – Soňa Jonášová (Institut Cirkulární ekonomiky)
 • Industry 4.0/Digitalizace – prof. Vladimír Mařík (ČVUT)
 • Strategie ČR 2030 – Jan Mareš (Rada vlády pro udržitelný rozvoj)

 

Více informací o události naleznete zde.

Století páry skončilo (jsme součástí)

V pražském Operu 28. února 2019 od 18:30 proběhne talkshow na téma Století páry skončilo – moderní evropská ekonomika bez uhlí a kouře. Akci pořádá Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a vydavatelstvím Economia.

Cílem setkání je otevřít diskuzi nad základními tématy z vize klimaticky neutrální ekonomiky EU, tedy možnostmi náhrady fosilních paliv v energetice, dopravě, zemědělství, ale i příležitostmi v oblasti cirkulární ekonomiky či digitalizaci průmyslu. Vizi představila Evropská komise na konci loňského roku a nabízí různé scénáře naplnění do roku 2050.

O své názory na možnosti dekarbonizace české i evropské ekonomiky se podělí:
– Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu,
– Martin Kolovratník, poslanec a místopředseda Hospodářského výboru PSP
– Marian Jurečka, poslanec a místopředseda Hospodářského výboru PSP,
– Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky,
– Alois Míka z ČSOB Advisory,
– Fady Al-Kheir z Energon holding,
– Maritn Hájek z Teplárenského sdružení

PARTNER: ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

Unie zaměstnavatelských svazů ČR po – řádá dne 13. října 2016 druhý ročník kon – ference s  názvem Šetrná energetika a oběhové hospodářství a navazuje tím na úspěšnou konferenci, která se konala v loňském roce, a nad kterou převzali zá – štitu předsedy vlády ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, Ministerstvo životního prostře – dí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská komora České republiky. Informace k loňské konferenci jsou k dis – pozici na www.uzs.cz, v sekci „konferen – ce“.

Cílem konference Šetrná energetika a oběhové hospodářství je i nadále podpo – rovat a kultivovat odbornou diskuzi nad tématy, která jsou často vnímána v nedo – statečném kontextu a mediálních zkrat – kách. UZS ČR, jako jeden z  nevýznam – nějších zaměstnavatelských svazů, klade velký důraz na seriózní odbornou diskuzi a kvalitní sociální dialog a chce proto i v rámci této konference dát prostor k vy – jádření názoru všem aktérům, kterých se daná témata týkají, tj. zástupcům vlády ČR, zaměstnavatelů, zaměstnanců a od – borníků. O KONFERENCI: www.uzs.cz

Informace o konferenci naleznete ZDE