Archiv pro štítek: MSIC

Workshop Inovace v cirkulární ekonomice

Cirkulární ekonomika přináší nové obchodní příležitosti a možnosti diferencovat se na trhu. Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří: uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. Chcete se dozvědět, jak tyto principy můžou pomoci Vaší firmě nebo organizaci?

 

Co se dozvíte?

Co je to cirkulární ekonomika, jaká je aktuální situace implementace cirkulární ekonomiky v praxi a jaké jsou základní principy cirkulární ekonomiky. Jak tyto principy zahrnout do inovací ve vlastním byznysu a jak překonat bariéry cirkulárních inovací

 

Atraktivní řečníci:

Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky

Cyril Klepek, Direct People

 

 

Více informací společně s přihláškou naleznete zde.