Archiv pro štítek: odpadové hospodářství

Odborný seminář Potravinářské komory ČR (přednášíme)

Ve středu  30.10. 2019 se v prostorách Státního zdravotního ústavu (velká posluchárna v budově 11) uskuteční Odborný seminář Potravinářské komory ČR pod titulem                        „Aktuální novinky z oblasti odpadového a obalového hospodářství“ Hlavním tématem semináře bude obalová a odpadová legislativa.

 

Více informací společně s program včetně pokynů k řádné registraci naleznete v pozvánce, případně zde.

 

 

Na akci je nutné se do 20. října 2019 zaregistrovat

 

Setkání s inspirativní osobností Ing. Soňou Jonášovou (přednášíme)

Čím dál tím častěji slýcháme, že vytváříme příliš mnoho odpadů, produkujeme nadměrné množství CO2, žijeme v době plastové, dochází zdroje primárních surovin a je nutné omezit spotřebu.

To, že svými každodenními činnostmi a způsobem života ovlivňujeme životní prostředí, je neoddiskutovatelné a to, že je nejvyšší čas s tím něco udělat také.

  • Je východiskem CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA?
  • Jak ji lze v běžném životě využít?
  • Jakou příležitostí je pro podnikatele?
  • Věděli jste, že se cirkulární ekonomika dotýká i legislativních změn pro podnikatele?
  • Řeší cirkulární ekonomika jen problematiku odpadů, nebo ji lze implementovat i v jiných oblastech jako jsou stavby, energie, voda?

To vše a mnohem více se dozvíte v přednášce Soni Jonášové (INCIEN) s názvem: Odpadové hospodářství s konkretizací pro oblasti průmysl, která se uskuteční dne  8.4. od 13 hodin na Krajském úřadě Zlínského kraje.

 

Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

Circular economy (debatujeme)

Rok 2019 přináší novinky v oblasti odpadového hospodářství. Důvodem je přenesení Evropské směrnice o cirkulární ekonomice do praxe. To s sebou přináší zvýšení kvót na recyklaci.

Green Tech Cluster  a VOEB (Sdružení rakouských podniků zabývajících se likvidací odpadů) pořádá 13.3. od 8:30 v Praze konferenci na téma cirkulární ekonomika.

Cílem akce je prezentovat know-how rakouských firem v oblasti cirkulární ekonomiky a recyklačních řešení a navázat obchodní kontakty mezi rakouskými firmami a českými podniky, klastry a zástupci úřadů.

 

Na akci je nutné se registrovat

Více informací o konferenci naleznete zde.

Program konference

PARTNEŘI: Konference Předcházení vzniku odpadu

CO CHYSTAJÍ?Předcházení vzniku odpadů Logo

Konference Předcházení vzniku odpadu se koná letos již po čtvrté. Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že TO JDE! I přesto, že předcházení vzniku odpadů a zavedení principů oběhového hospodářství může snižovat náklady a v mnoha případech generovat zisk, pořád v České republice narážíme na neochotu změnit legislativní prostředí a strach z prvotní potřebné investice. Cílem konference je ukázat dobré příklady implementace principů cirkulární ekonomiky a opětovného použití odpadů v podnikatelské praxi.

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

Účastník: Konference Odpady a obce 2017

Odpady a obce je konference, kterou společnost EKO-KOM a.s. pořádá každoročně v červnu v Hradci Králové. Konference je jedinečnou příležitostí pro setkání s kolegy a odborníky z odpadového hospodářství.

Hlavní témata konference:

  • Infrastruktura pro nakládání s komunálními odpady v obcích
  • Skladba a vlastnosti komunálních odpadů z pohledu možnosti jejich recyklace a využití
  • Náklady v odpadovém hospodářství obcí
  • Informování obyvatel v obecních systémech nakládání s odpady

 

Květnové INCIEN novinky BEZ OBALU

Po delší době se hlásím k napsání novinek ze života INCIEN. Využívám nekonečné, ale o to více pohodlné a ekologické cesty vlakem.

Pokud bych měla shrnout v co nejkratším možném textu události z měsíce května, tak napíšu jen: Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Zlín, Ostrava, Jihlava. Ale tyto novinky nejsou pro krátké zpravodajství, ale jsou tvořeny pro nás i Vás, kteří chcete vědět jak se INCIENu daří, čemu se aktuálně věnuje a případně jak byste se mohli zapojit do našich činností.

Takže od začátku… K dnešním dni mohu s klidným srdcem a hrdostí v duši říct, že za sebou máme úspěšnou sérii seminářů PAYT TOUR, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a díky podpoře Operačního fondu životního prostředí, bez kterého by nebylo možné tuto unikátní akci realizovat. Musíme také zmítit regionální EUROCENTRA, jejichž zástupci pomáhali s organizací v konkrétních městech. Semináře měly za účel ukázat ucelený způsob jak nakládat s odpady v obcích a městech. Představili jsme připravované legislativní změny, možnosti podpory z fondu OPŽP a příklady dobré praxe v oblasti nakládání s odpady inovativním nebo často jen lepším způsobem. Na seminářích jsme se setkali a diskutovali se všemi zainteresovanými stranami, jejíchž zápal do problematiky odpadového hospodářství byl mnohokrát obdivuhodný. Semináře byly určeny starostům, odpadovým hospodářům, ,,skládkařům“ stejně tak jako ,,spalovačům“, svozovým firmám a všem, kteří se pohybují v odpadovém hospodářství. Cílem je snižovat množství odpadů ukládaného na skládky a zvýšit míru třídění, na které bude, jak věříme, navazovat jeho správná recyklace.

Jako přednášející byli vybraní i zastupitelé firem, které přinášejí revoluci v odpadovém hospodářství do České republiky. Prezentace, které byli na seminářích představeny naleznete ZDE, některé ze seminářů byly i natáčeny s námi dlouhodobě spolupracující společností MOTIV P, video výstupy jsou ke zhlédnutí ZDE.

Zároveň finalizujeme přípravu kurzu OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, do kterého se do konce měsíce července můžete přihlásit i Vy. A o čem kurz je a v čem je unikátní se dozvíte například v článku s panem Vladimírem Kočím, děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí, který za myšlenkou kurzu stojí.

PS: Profilové foto je z nového a úžasného Zlínského bezobalového obchodu, o kterém se již co nevidět dočtete na našem portále Zajímej.se a který jsme měli to štěstí navštívit během našeho květnového PAYT TOUR!

PARTNER: Conference Improved Waste Management – an Integral Part on the Transition to a Circular Economy

Na závěr měsíce navštívíme konferenci Improved Waste Management, kde budeme se zástupci z V4 diskutovat oblast odpadového hospodářství. Za INCIEN vystoupí Soňa Jonášová s prezentací na téma: Key Steps to Successful implementation of the circular economy in Czech republic: How we perceive it.

„Konferencia je organizovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a je zameraná na výzvy a perspektívy odpadového hospodárstva smerom k obehovému hospodárstvu pre krajiny V4 v nadväznosti na súčasné smerovanie Európskeho spoločenstva. Chceli by sme poukázať na inovácie a ich využitie v podnikateľskej sfére. „

První ročník konference ODPAD ZDROJEM představil možnosti, které přináší cirkulární ekonomika obcím.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM, který budil zájem zejména vzhledem ke krátké historii organizátora konference Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú., je za námi. Dva dny, 130 účastníků, 23 řečníků, workshopy, exkurze, představení firem, produktů, nabídky spolupráce, nové kontakty. Vše v krásných prostorách hotelu Na Farmě v Choťovicích s výborným domácím pohoštěním přímo z farmy Choťovice. A jako třešnička na dortu skvělá atmosféra díky příjemnému naladění všech účastníků, partnerů i organizačního týmu.

Poznámka: Veškeré dostupné výstupy konference jsou k dispozici na konci článku. 

Den první: Čtvrtek 10. 3.

IMG_2959 Novinky v oblasti legislativy odpadového hospodářství se s účastníky konference podělil pan Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., zástupce ředitele sekce odpadů Ministerstva životního prostředí. Následovali jej zástupci České inspekce životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. První blok zakončila Ing. Judita Naňková z ERSTE corporate banking, která představila program Top waste management, jehož cílem je právě financování projektů, které dávají smysl, jsou udržitlené a efektivním způsobem pomáhají obcím nakládat s odpadem.

Na první blok, který přinesl spoustu nových informací, navIMG_3067ázal blok plný praktických informací a inspirace. Představen byl pilotní projekt uzavřeného cyklu bioodpadů ve městě Brně, důležitost sběru textílií a pilotní projekty, kterým se věnují Pražské služby, a.s. Ryze praktickou přednášku měl i pan starosta obce Přibice, Ing. Miroslav Effenberger, DiS. Ten ve své obci zavedl revoluční systém sběru odpadů a do separace zapojil 90 % obyvatel. Každý blok byl následován diskuzí s účastníky, která je mnohdy mnohem důležitější než samotné prvotní sdělení.

Následoval chutný oběd a první možnost setkat se s firmami, které na konferenci vystavovaly svoje produkty a služby. Po obědě se účastníci, dle svého zájmu a preference, zúčastnili workshopů a exkurze Choťoviciké farmy, kterou vedl majitel, pan Ing. Karel Horák.

IMG_3318  IMG_3443 IMG_3304 IMG_3339

Odpolední program byl zakončen trhem technologických řešení, kde partneři konference a vystavovatelé prezentovali svoje produkty a byl prostor pro setkávání a probírání možností vzájemné spolupráce.

IMG_3537 IMG_3485 IMG_3543 IMG_3540

Po trhu technologických řešení byl večerní blok zahájen prezentací firem RESPIRO a CONTIQUA, které se již dlouhodobě zabývají využívání druhotných surovin pro výrobu designových doplňků a produktů. Představeny byly produkty ze starých hasicích hadicí, pneumatik, plachet či luxusní produkty z odpadní kůže, která vzniká při výrobě italského nábytku. Večer pokračoval networkingovými aktivitami a soutěží.

IMG_3695 IMG_3705 IMG_3735 IMG_3710

Den druhý: Pátek 11. 3.

Páteční den byl doslova nabitý přednáškami. Někteří zástupci obcí přijeli jen na tento den a tak bylo naším cílem vybavit je dostatkem informací, aby se jim cesta, kterou vážili do Choťovic, vyplatila. Dopolední sekce začala prezentací pana Ing. Tomáše Balocha, ekologa ZEVO Malešice, který srovnával energetické využití odpadů a mechanicko biologickou úpravu. Následoval náš speciální zahraniční host, kterým byla Isabella Diks, radní hlavního města holandské provincie Frísko, Leeuwarden. Připravila si srovnání odpadového hospodářství Holandska a České republiky, aby bylo úvodem jasné, jaké jsou výstupní hodnoty obou zemí. Svoji prezentaci pojala velmi prakticky, mluvila o příkladech dobré praxe a po jejím vystoupení následovala zajímavá diskuze. Dopolední sekci i velmi vhodně doplnil pan Ing. Petr Šulc, výkonný ředitel Sdružení průmyslu druhotných surovin ČR, který promluvil o druhotných surovinách v širším kontextu oběhového hospodářství.

IMG_3795 IMG_3942 IMG_4149 IMG_3878

Dopolední sekci obohatily i příklady dobré praxe z různých regionů. Systém, ve kterém obec Trojanovice eviduje odpady, představil pan starosta Mgr. Jiří Novotný. Zmínil i další projekty, které obec zrealizovala za poslední dekádu a uvedl, jaké další kroky plánují. Obec Trojanovice se umístila na první příčce v regionální soutěži Moravskoslezského kraje, která hodnotí míru separace odpadu v obcích v kraji. Z praxe taktéž hovořil i pan Karel Ferschmann, zástupce Sdružení místních samospráv ČR a zároveň starosta obce Němčice. Promluvil o novelách zákonů o odpadech a novém vodním zákonu z pohledu starosty znalého problematiky.

IMG_3975 IMG_3868 IMG_3982 IMG_3793

Velmi zajímavé byly i příklady z mikroregionu Tanvaldsko, které představila jeho manažerka Ing. Kateřina Preusslerová. Mikroregion dlouhodobě realizuje projekty pro jednotlivé obce společně a za zmínku stojí například komplexní řešení problematiky bioodpadů, které je řešeno jeho předcházením v místě vzniku, tedy domácím kompostováním. Další zajímavostí je například zakoupení mobilní kompostárny, kterou má ve správě obec Jiřetín pod Bukovou, jejíž starosta pan Ing. Josef Kucin byl na konferenci taktéž přítomen. Sám ve své obci zrealizoval velmi významnou změnu odpadového hospodářství a výsledky této přeměny mají překvapivý dopad na obecní rozpočet.

Představen byl taktéž projekt Ukliďme Česko, který se v Čechách setkal s velkou oblibou zejména díky možnosti zapojit obyvatele do úklidu černých skládek. V letošním roce si projekt klade za cíl zapojit do akce více než 100 000 obyvatel a právě obce mohou být důležitým faktorem pro úspěch. Pan RNDRr. Miroslav Kubásek, Ph.D. návštěvníky konference určitě zaujal i díky tomu, že byla jeho prezentace ryze praktická a zajímavá a o fungování projektu přesvědčil přítomné i sérií zajímavých fotografií z akcí. INCIEN je hrdým podporovatelem jejich aktivit a sám se do projektu zapojí úklidovou akcí realizovanou na území Prahy 7.

Třetí blok se věnoval problematice bioodpadů. V této oblasti je hojně podporováno jejich předcházení a tomu se věnoval jak Ing. Mojmír Jiřikovský, který jako jednatel firmy JRK Waste Management, s.r.o. a již sedmým rokem v této oblasti poskytuje řešení samosprávám všech velikostí. Svoje činnosti na Slovensku propojují i s organizací Pratelia Zeme SPZ, kterou zastoupil její předseda, pan Branislav Moňok. Ten ve své prezentaci navázal na workshop, který se konal v první den konference a přestavil úctihodné výsledky, které přinesla osvěta v obci Chocholná – Velčice.

Celá sekce byla zakončena společným obědem, který dal účastníkům možnost pro závěrečné setkání a networking.

IMG_4172 IMG_3746 IMG_4019 IMG_3933

Výstupy konference: 

Kompletní fotoreport z akce je k dispozici na Facebookových stránkách INCIEN.

Celý sborník konference je prozatím ke stažení ZDE. Videonahrávky jsou k dispozici na webu www.MotivP.com ZDE.. MotivP taktéž děkujeme za spolupráci a zaznamenání celé konference!

Informace o INCIEN pro účastníky konference k dispozici ZDE.