Archiv pro štítek: odpadové hospodářství

Veřejná beseda na obci

Ve středu 11.12.2019 proběhne v obci Libchavy osvěta na téma Odpadového hospodářství obce a prezentace analytické části studie o Odpadovém hospodářství.

Osvěta je organizována v návaznosti na fyzickou analýzu směsného komunálního odpadu, neboli SKO.

 

Co je to fyzická analýza a k čemu slouží?

Anonymní fyzická analýza odpadu, je analýza přičemž jejím cílem je zjistit, v jakém stavu se nachází odpad v obci a kolik procent tvoří jednotlivé složky odpadu (plast, papír, sklo, bioodpad atd.)  v celkovém počtu směsného komunálního odpadu. Analyzovaný vzorek většinou tvoří přibližně 500 kg směsného komunálního odpadu.

Potvrzení diskutující

 • Lucie Pečinková
 •  Lenka Richterová.

 

Odborný seminář Potravinářské komory ČR (přednášíme)

Ve středu  30.10. 2019 se v prostorách Státního zdravotního ústavu (velká posluchárna v budově 11) uskuteční Odborný seminář Potravinářské komory ČR pod titulem                        „Aktuální novinky z oblasti odpadového a obalového hospodářství“ Hlavním tématem semináře bude obalová a odpadová legislativa.

 

Více informací společně s program včetně pokynů k řádné registraci naleznete v pozvánce, případně zde.

 

 

Na akci je nutné se do 20. října 2019 zaregistrovat

 

Setkání s inspirativní osobností Ing. Soňou Jonášovou (přednášíme)

Čím dál tím častěji slýcháme, že vytváříme příliš mnoho odpadů, produkujeme nadměrné množství CO2, žijeme v době plastové, dochází zdroje primárních surovin a je nutné omezit spotřebu.

To, že svými každodenními činnostmi a způsobem života ovlivňujeme životní prostředí, je neoddiskutovatelné a to, že je nejvyšší čas s tím něco udělat také.

 • Je východiskem CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA?
 • Jak ji lze v běžném životě využít?
 • Jakou příležitostí je pro podnikatele?
 • Věděli jste, že se cirkulární ekonomika dotýká i legislativních změn pro podnikatele?
 • Řeší cirkulární ekonomika jen problematiku odpadů, nebo ji lze implementovat i v jiných oblastech jako jsou stavby, energie, voda?

To vše a mnohem více se dozvíte v přednášce Soni Jonášové (INCIEN) s názvem: Odpadové hospodářství s konkretizací pro oblasti průmysl, která se uskuteční dne  8.4. od 13 hodin na Krajském úřadě Zlínského kraje.

 

Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.

Circular economy (debatujeme)

Rok 2019 přináší novinky v oblasti odpadového hospodářství. Důvodem je přenesení Evropské směrnice o cirkulární ekonomice do praxe. To s sebou přináší zvýšení kvót na recyklaci.

Green Tech Cluster  a VOEB (Sdružení rakouských podniků zabývajících se likvidací odpadů) pořádá 13.3. od 8:30 v Praze konferenci na téma cirkulární ekonomika.

Cílem akce je prezentovat know-how rakouských firem v oblasti cirkulární ekonomiky a recyklačních řešení a navázat obchodní kontakty mezi rakouskými firmami a českými podniky, klastry a zástupci úřadů.

 

Na akci je nutné se registrovat

Více informací o konferenci naleznete zde.

Program konference

PARTNEŘI: Konference Předcházení vzniku odpadu

CO CHYSTAJÍ?Předcházení vzniku odpadů Logo

Konference Předcházení vzniku odpadu se koná letos již po čtvrté. Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že TO JDE! I přesto, že předcházení vzniku odpadů a zavedení principů oběhového hospodářství může snižovat náklady a v mnoha případech generovat zisk, pořád v České republice narážíme na neochotu změnit legislativní prostředí a strach z prvotní potřebné investice. Cílem konference je ukázat dobré příklady implementace principů cirkulární ekonomiky a opětovného použití odpadů v podnikatelské praxi.

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

Účastník: Konference Odpady a obce 2017

Odpady a obce je konference, kterou společnost EKO-KOM a.s. pořádá každoročně v červnu v Hradci Králové. Konference je jedinečnou příležitostí pro setkání s kolegy a odborníky z odpadového hospodářství.

Hlavní témata konference:

 • Infrastruktura pro nakládání s komunálními odpady v obcích
 • Skladba a vlastnosti komunálních odpadů z pohledu možnosti jejich recyklace a využití
 • Náklady v odpadovém hospodářství obcí
 • Informování obyvatel v obecních systémech nakládání s odpady

 

Květnové INCIEN novinky BEZ OBALU

Po delší době se hlásím k napsání novinek ze života INCIEN. Využívám nekonečné, ale o to více pohodlné a ekologické cesty vlakem.

Pokud bych měla shrnout v co nejkratším možném textu události z měsíce května, tak napíšu jen: Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Zlín, Ostrava, Jihlava. Ale tyto novinky nejsou pro krátké zpravodajství, ale jsou tvořeny pro nás i Vás, kteří chcete vědět jak se INCIENu daří, čemu se aktuálně věnuje a případně jak byste se mohli zapojit do našich činností.

Takže od začátku… K dnešním dni mohu s klidným srdcem a hrdostí v duši říct, že za sebou máme úspěšnou sérii seminářů PAYT TOUR, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a díky podpoře Operačního fondu životního prostředí, bez kterého by nebylo možné tuto unikátní akci realizovat. Musíme také zmítit regionální EUROCENTRA, jejichž zástupci pomáhali s organizací v konkrétních městech. Semináře měly za účel ukázat ucelený způsob jak nakládat s odpady v obcích a městech. Představili jsme připravované legislativní změny, možnosti podpory z fondu OPŽP a příklady dobré praxe v oblasti nakládání s odpady inovativním nebo často jen lepším způsobem. Na seminářích jsme se setkali a diskutovali se všemi zainteresovanými stranami, jejíchž zápal do problematiky odpadového hospodářství byl mnohokrát obdivuhodný. Semináře byly určeny starostům, odpadovým hospodářům, ,,skládkařům“ stejně tak jako ,,spalovačům“, svozovým firmám a všem, kteří se pohybují v odpadovém hospodářství. Cílem je snižovat množství odpadů ukládaného na skládky a zvýšit míru třídění, na které bude, jak věříme, navazovat jeho správná recyklace.

Jako přednášející byli vybraní i zastupitelé firem, které přinášejí revoluci v odpadovém hospodářství do České republiky. Prezentace, které byli na seminářích představeny naleznete ZDE, některé ze seminářů byly i natáčeny s námi dlouhodobě spolupracující společností MOTIV P, video výstupy jsou ke zhlédnutí ZDE.

Zároveň finalizujeme přípravu kurzu OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, do kterého se do konce měsíce července můžete přihlásit i Vy. A o čem kurz je a v čem je unikátní se dozvíte například v článku s panem Vladimírem Kočím, děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí, který za myšlenkou kurzu stojí.

PS: Profilové foto je z nového a úžasného Zlínského bezobalového obchodu, o kterém se již co nevidět dočtete na našem portále Zajímej.se a který jsme měli to štěstí navštívit během našeho květnového PAYT TOUR!

PARTNER: Conference Improved Waste Management – an Integral Part on the Transition to a Circular Economy

Na závěr měsíce navštívíme konferenci Improved Waste Management, kde budeme se zástupci z V4 diskutovat oblast odpadového hospodářství. Za INCIEN vystoupí Soňa Jonášová s prezentací na téma: Key Steps to Successful implementation of the circular economy in Czech republic: How we perceive it.

„Konferencia je organizovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a je zameraná na výzvy a perspektívy odpadového hospodárstva smerom k obehovému hospodárstvu pre krajiny V4 v nadväznosti na súčasné smerovanie Európskeho spoločenstva. Chceli by sme poukázať na inovácie a ich využitie v podnikateľskej sfére. „