Velké vánoční setkání Slušných firem

Co to je Slušná firma? Tento projekt je součástí myšlenkové proudu, který se věnuje lidštějšímu a zodpovědnějšímu podnikání. Mezi oblasti, se kterými sdílíme větší či menší podstatu pohledu na svět, patří: sociální podnikání, družstevní […]

PARTNER: SETKÁNÍ SLUŠNÁ FIRMA I.

Jak budovat organizace v 21.století na základě evoluce lidského uvažování. První ze série diskuzních setkání v rámci společenství okolo projektu Slušná firma s tématikou budování organizací, které existují proto, aby řešily nějaký skutečný […]