Tatobity: Za odpady platíme minimum a ke snížení nákladů na odpad plánujeme další kroky.

Kromě netradičního názvu, tisícileté lípy, která letos postoupila do finále mezi dalších 12 finalistů v soutěži Strom roku a silné hasické tradice, o které jsme se sami přesvědčili při vjezdu do obce, kde malí hasiči trénovali požární útok, mají od 3. září obyvatelé Tatobit na zahradách kompostéry. Tatobity je obec nacházející se v okrese Semily, kraj Liberecký, v současnosti má obec 556 obyvatel. A musíme uznat, že odpadové hospodářství mají Tatobity, pod vedením paní starostky Lenky Malé, skutečně velmi pěkně zvládnuté.

Svoz odpadu v obci zajišťuje firma SKS Marius Pederson, která má sice kvalitní služby, ale jako nevýhodu paní starostka Malá uvádí vysokou cenu za svoz. Tříděný odpad sváží Technické služby Turnov, které nabídly oproti firmě Marius Pederson nižší cenu. Velkoobjemový odpad se sváží do sběrného dvora v Lomnici. Opět z důvodu nejnižší ceny. Celkově tedy svoz odpadu zajišťují tři odlišné firmy. Jak říká paní starostka Malá: “je to sice více práce, ale na svozu odpadu se snažíme ušetřit a proto je pro nás velmi důležitá nízká cena.“

Kompostování paní starostka považuje za mnohem ekologičtější a ekonomicky výhodnější cestu oproti svozu bioodpadu. Říká, že u nich v obci je téměř u každého domu zahrada, proto mají občané ideální podmínky pro předcházení vzniku odpadu. Před sepsáním žádosti o poskytnutí dotace byl v obci proveden průzkum, jehož cílem bylo zjistit zájem o kompostéry o různém objemu. V nabídce byly kompostéry o objemu 400, 600 a 800 litrů. Celkově bylo zažádáno o 250 ks kompostérů.

V rámci rozdávání kompostérů byla uspořádána přednáška o kompostování, kterou jsme zajišťovali my, Institut Cirkulární Ekonomiky. Na přednášku přišel hojný počet obyvatel a ti mohli po akci podepsat smlouvy a rovnou si domů odvézt kompostéry. Občané, kteří se akce nemohli zúčastnit, budou mít ještě jeden náhradní termín.

V sezoně je nadmíra bioodpadu řešena přistavěním velkoobjemového kontejneru, který je následně svážen do sběrného dvora v Lomnici, kde je kompostován. Obec má následně nárok na odběr hotového kompostu v poměru adekvátnímu svezeného bioodpadu.

V obci se dále třídí plasty a sklo, přičemž papír sbírá základní škola, kdy se do sběru aktivně zapojuje celá obec, protože za finance z vytříděného papíru jezdí děti na školní výlet. Paní starostka uznává, že osvěta v oblasti odděleného sběru odpadu je stále potřeba, protože věří, že díky vyšší míře separace by se podařilo snížit náklady na odpad a obyvatelé by tak mohli platit ještě menší poplatky.

Obec Tatobity se plánuje přidat k ORP Turnovsko a ve spolupráci s ostatními obcemi v rámci elektronické aukce vysoutěžit nižší cenu za svoz odpadů.

Poplatky za odpad: 560 Kč/obyvatel/rok
Náklady na odpady za rok cca 300 000 Kč

Obec doplácí cca 7 000 Kč za rok

Sdílejte tento článek na sociálních sítích