INCIEN je partnerem projektu ERASMUS+ na cirkulární zadávání

Od roku 2021 se INCIEN zapojil do projektu „Innovative method of circular economy in public and private procurement“ společně s partnery z BIC Brno, INCIEN Slovensko a španělskou organizací BIOAZUL. Cílem tohoto projektu je vytvořit metodologii pro cirkulární veřejné i soukromé nakupování a metodologii pro budoucí školitele tématu cirkulární ekonomiky v zadávání.

Mezinárodní projekt Erasmus+ nám poskytne širší evropskou perspektivu. Cirkulární ekonomika sice klade důraz na lokální a regionální uzavírání cyklů, které bývají často velmi specifické, na druhou stranu ale partnerství se zahraničními organizacemi vede k inspiraci a vzájemnému obohacování zkušeností a znalostí. Na tento projekt se proto velmi těšíme, stejně jako na sdílení našich společných výsledků.

Téma cirkularity ve veřejném zadávání a soukromých nákupech chápeme jako klíčové pro rozvoj cirkulární ekonomiky v praxi, kdy je třeba začít dílčími kroky. Žádná změna ani transformace totiž nepřijde ze dne na den. Abychom však dosáhli udržitelnějšího zacházení s ubývajícími přírodními zdroji, je třeba okamžitě změnit způsob našeho fungování, a to nejen v pracovním prostředí, ale i v rámci spotřebitelského chování každého z nás. I proto jsme od listopadu spustili také online kurz Cirkulární zadávání, kde vysvětlujeme nejen fungování principů cirkulární ekonomiky, kontext Evropské zelené dohody, ale přibližujeme díky mnohým zajímavým řečníkům příklady dobré praxe z nejrůznějších oborů. Na cirkularitu v zadávání se také zaměřuje Memorandum, s jehož signatáři budeme diskutovat příklady dobré i špatné praxe a vymýšlet nová řešení.

Toto téma bude proto jedním z klíčových témat, kterým se bude INCIEN věnovat v tomto a příštím roce. Cirkulární ekonomiku chápeme jako komplexní fenomén a jako součást řešení současných environmentálních, ale i ekonomických problémů. Pandemie koronaviru ukázala, jak křehký současný systém je a že je třeba vybudovat nový a odolnější systém, postavený na využívání materiálů v maximální možné míře, minimalizaci plýtvání a využívání lokálních zdrojů. Cirkulární ekonomika není jen o recyklaci a předcházení vzniku odpadů, jak ji někdy velmi úzce chápou státní správa a firmy, jsou to tři pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, environmentální a sociální) jak je chápe koncept CSR, které ovšem nemůžeme brát jako dobrovolný závazek, ale jako každodenní nutnost.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích