Archiv pro štítek: dotace

PARTNER: Modrá úsporám… utopie a praxe

Cíl semináře: Utopie v širším vmodra-usporam--utopie-a-praxeýznamu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

PARTNER: Modrá úsporám… utopie a praxe

Cíl semináře: Utopie v šmodra-usporam--utopie-a-praxeirším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

PARTNER: Modrá úsporám … utopie a praxe

Cíl semináře: Utomodra-usporam--utopie-a-praxepie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

PARTNER: Modrá úsporám… utopie a praxe

modra-usporam--utopie-a-praxe

Cíl semináře: Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

EU pro firmy vyčlenila 650 milionů euro na přechod na cirkulární ekonomiku.

V INCIEN ve spolupráci s firmami připravujeme řadu projektů vedoucí ke přechodu na cirkulární ekonoiku. V rámci výzkumného programu EU Horizont 2020 bude příští rok vyhrazeno na aktivity související s oběhovým hospodářstvím 650 milionů euro. Jste i Vy a Vaše firma připraveni?

Celá zpráva, zdroj Enviweb.cz:

Místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen uvedl během dnešního Evropského podnikatelského summitu, že model oběhového hospodářství bude fungovat pouze za předpokladu, že z něj firmy budou profitovat. Komise se chce v oblasti oběhového hospodářství vyhnout přeregulování, nicméně chce poskytnout pobídky, tak aby se tento model mohl rychle rozvíjet. Katainen uvedl, že se Komise hodlá zaměřit zejména na vytvoření fungujícího trhu s druhotnými surovinami a na kvalitní řízení odpadu. V rámci výzkumného programu EU Horizont 2020 bude příští rok vyhrazeno na aktivity související s oběhovým hospodářstvím 650 milionů euro, navíc dalších 5,5 mld. euro bude členským státům k dispozici v následujících 5 letech prostřednictvím strukturálních a investičních fondů.

V INCIEN se svými partnery pracujeme na projektech, jejichž realizace významnou měrou přispěje na přechod z lineárního na cirkulární systém. Máte-li i vy zájem zahájit aktivity, jejichž realizace může být podpořena z Evropských projektů jako je Horizont 2020, neváhejte se nám ozvat na email sona@incien.org.