Archiv pro štítek: nulový odpad

Bea Johnson ve Zlíně

Bea Johnson, autorka knihy Domácnost bez odpadu, světového bestselleru, který stál na počátku zero waste hnutí, přijede 20. 9. 2017 do Zlína. Kromě přednášky a diskuse s ní se můžete těšit na praktické workshopy a setkání s mnoha zajímavými lidmi.

Na akci bude za INCIEN přítomna i Soňa, tak se zastavate na kus řeči a popovídat o odpadech, neodpadech a cirkulární ekonomice. 

Vstupenky už v prodeji. Kupujte online nebo v prodejně Potraviny bez obalu Zlín.

Bea Johnson ve Zlíně

Bea Johnson je autorkou světového bestselleru Domácnost bez odpadu (která vyšla v 17 jazycích a  stala se jednotkou v prodeji na Amazonu v kategorii odpadů) a blogu Zero Waste Home. Jednoduše a prakticky popisuje, jak její rodina (4 lidé a pes) žije tak, že vyprodukuje jen jednu zavařovací sklenici směsného odpadu za rok. Spustila světovou vlnu filozofie „zero waste“ a neúnavně ji šíří do světa. Její snaha je o to hodnotnější, že za ní stojí skutečný příběh – rodiny, která z dnes tak běžného konzumu přešla dlouhou cestu k jednoduššímu, zdravějšímu a šťastnějšímu životu. A to všechno s lehkostí, charizmatem a šmrncem, které jsou pro Beu a její žití „zero waste“ tak typické.

Bea přijala pozvání do Zlína, kde se 20. září účastní akce Zero Waste Day. Dopoledne budou probíhat workshopy na téma ekologické praní a upcycling. Následovat bude networking ekologických organizací z ČR (Hnutí DUHA, Udržitelný Palacký, Líska, bezobalové prodejny z Moravy a jiné). Program vyvrcholí přednáškou a moderovanou diskusí s Beou Johnson, které budou tlumočené. Bea je hodně otevřená a s lehkostí, nadhledem a humorem ráda zodpoví jakékoliv dotazy. Její vystoupení nejsou zdaleka jenom o teorii, ale jsou nabité praktickými tipy a inspiracemi, které publikum jistě ocení. V průběhu celé akce si účastníci budou moct bezobalově nakoupit potraviny i drogerii do svých nádob.

Bea vystupovala na světových univerzitách, médiích (BBC, New York Times a mnohé jiné), konferencích, ale i firmách jako Google, Pixar, Adobe. Taky je přijímaná na politické půdě, přednášku měla už i v Evropském parlamentu. Se svou filozofií vystoupila už ve více jak 30 krajinách na 6 kontinentech. Je držitelkou hlavního ocenění The Green Awards a členkou New Dream Advisory Council.

Akci organizuje neziskové sdružení Bezobaláč, které provozuje prodejnu bez obalu ve Zlíně a aktivně se věnuje vzdělávaní a osvětě v oblasti ekologicky zodpovědného chování.

Program Zero Waste Day Zlín 2017

09:00 Workshop – Upcycling

11:00 Wokrshop – Ekologické praní (Nataša Foltánová)

13:30 Networking (Prostor pro povídání s českými ekologickými a zero waste organizacemi)

16:00 Jak jsme na tom v ČR? (Hnutí DUHA a Bezobaláč z.ú.)

16:15 Přednáška Bea Johnson – Jak se žije bezobalový život?

16:45 Diskuse s Beou Johnson

19:00 Předpokládaný konec akce

Facebook událost ZDE. 

Základní principy cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika spojuje několik principů, které nám umožňují používat minimum přírodních zdrojů a zároveň produkovat minimální množství odpadu. Pro přehlednost a zjednodušení uvádíme šest důležitých přístupů a principů, které jsou pro zavádění cirkulární ekonomiky do praxe klíčové.

Ekodesign: začínaje od návrhu produktu tak, aby měl minimální dopad na životní prostředí (nebo rovnou dopad pozitivní) a to během celého jeho životního cyklu (například 100% biologicky rozložitelné výrobky, které však nejsou producenty mikropolutantů a nepůsobí žádnou zátěž na životní prostředí.)

Průmyslová symbióza: odpad jednoho se stává zdrojem pro ostatní. Tento přístup cílí k omezení vlivu průmyslu na životní prostředí (například industriální eko-park Kaludborg v Dánsku). Často je průmyslová symbióza založena na přeměně odpadů na zdroje, využívání odpadní energie či recyklaci vod. 

Sdílená ekonomika: pronájem místo nákupu. V rámci fungování ekonomiky funkcionality nepotřebujeme produkt jako takový, ale službu, kterou nám poskytuje. (Příklad: sdílení automobilů umožňuje redukci primárních materiálů a snižuje i uhlíkovou stopu nebo sdílení pracovních nástrojů). 

3R principy (redukovat, znovupoužívat, recyklovat): tyto tři metody dávají nový život předmětům, které se měly stát odpadem. 3R principy zahrnují široké spektrum příkladů od vzniku tzv. Re-use center, kam lidé mohou odevzdávat produkty, které již dále nevyužijí, po zpětný odběr produktů samotným výrobcem, který je recykluje a snižuje tak množství primárních zdrojů nezbytných pro výrobu nových produktů.)

Cradle to Cradle: myšlenka, že produkt je navržen tak, aby mohl být do nekonečna recyklovíán se blíží principům, které fungují i v přírodě. Díky tomu mají produkty neutrální nebo pozitivní dopad na prostředí (například Interface koberce, které jsou recyklovatelné do nekonečna). 

Biomimikry: tato disciplína analyzuje řešení poskytována přírodou a snaží se je aplikovat do výroby nových produktů a služeb. (například: koncepce budov v poušti, jejichž konsturkce je inspirována kaktusy, u kterých jsou vertikální branches využívány jako stínidla, která snižují potřebu využívání vnitřní klimatizace). 

Myšlenky cirkulární ekonomiky často kombinují různé diruptivní inovace. Důležitý je také holistický přístup k životnímu cyklu výrobků a navržení takových systémů, které nejen chrání životní prostředí, ale také generují zisk a jsou součástí ekonomického růstu. Ekonomický růst jako takový se však v cirkulární ekonomice neměří klasickými indikátory jako je například růst HDP, ale zejména zvyšováním efektivity, snižováním negativních externalit či zvyšování životního blahobytu obyvatel.