Archiv pro štítek: semináře

Srpnovo-zářijové INCIENOVINKY

Vám by se to určitě stát nemohlo. Organizujete si čas podle příruček správného Time-managementu, tedy práce s časem, pracujete efektivně a nezapomínáte na odpočinek a relax. A tak by se vám tedy ani nemohlo stát, že byste si na konci září vzpomněli, že jste zapomněli napsat shrnutí měsíce srpna. Že ne? A nebo… jste taky lidi a občas vám něco vypadne? I takové zcela samozřejmé věci? Uf… tak to nás uklidňuje. Určitě jste totiž taky jenom lidi. A tak vás zveme k nahlédnutí pod pokličku našeho INICEN dobrodružství. Tentokrát to bude stát za to! 

 • HRRRR Novinky: Rosteme! Od léta s námi v týmu pracuje Terka, která do INCIEN nastoupila na čtyřměsíční pracovní stáž, ve které se věnuje analýze českého trhu pro navázání znalostní a technologické spolupráce s Nizozemím v tématu cirkulární ekonomiky  a clean tech, dále Lenka, starající se o radostné odpadové cirkulování na obcích a Lucie, jež díky svým zkušenostem z Bristolu, rozšiřuje naše řady zejména v oblasti projektů s firmami a jejich odpady. Lucie také pracuje na mezinárodních projektech a přeshraniční spolupráci s našimi Nizozemskými partnery. A to nemluvíme o dobrovolnících, díky kterým doslova bobtná skupina Dobrovolníci INCIEN, kam jste zváni i vy. Zveřejňujeme tam pravidelně témata, akce a projekty, do kterých se můžete dobrovolně nebo pracovně zapojit. Velké díky za práci s lidmi v našem týmu patří zejména Lauře. Díky, Lálo!
 • ZAMĚŘENO NA VODU: V srpnu jsme také zahájili přípravu na podzimní semináře ODPAD ZDROJEM, kde hraje VODA hlavní roli a ve spolupráci s firmou SWECO navíc připravili i prezentaci na konferenci Městské vody 2017, kde představíme naši společnou vizi cirkulární ekonomiky ve vodním hospodářství.
 • CIRKULÁRNÍ TEXTIL: Máme za sebou první vlnu Workshopů o cirkulární ekonomice a textilu a spolu s ním i pravní absolventky. Společně budeme téma dále rozvíjet a věříme, že přeměníme naše vize v udržitelný byznys. Na téma textil jsme naladili struny i při akci Slou Fashion Day, který jsme tentokrát jen testovali a přijali pozvání na večeři se zakladatelkou Fashion Revolution Carry Sommers. Díky za něj! Na další akci připravujeme přednášku nebo workshop.
 • ODPADY V OBCÍCH: a tady si na štít připisujeme další analýzy, studie, konzultace a přednášky na obcích a městech s tématem odpadového hospodářství. Laura v této oblasti rozšiřuje nejen tým, ale i portfolio a tak se brzy můžete těšit na cirkulování třeba i u vás. Kapacity již konečně máme – stačí se nám ozvat.
 • CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST: Ve spolupráci se Smart City Innovation Institutem jsme šířili informace o konání soutěže pro chytrá města a v srpnu a září se věnovali hodnocení. Sami jsme zvědaví na vítěze! Tak či tak návštěva například firmy LIKO-S byla zážitkem bez ohledu na to, jestli soutěž vyhrají nebo ne. Píle všech zaměstnanců a otevřené hlavy i srdce jsou obdivuhodné!
 • O CO SE POKOUŠÍME: O úspěch v žádostech o podporu dvou našich projektů v rámci prestižní výzvy Horizont 2020 a také o úspěch při realizaci myšlenky Cirkulárníhu Hubu v městě Praze, o jehož podporu jsme žádali v rámci projektu TAČR Éta. Velké díky patří zejména Úřadu Vlády, díky němuž jsme se odhodlali projekt poslat. Parťáky v tomto českém projektu jsou pro nás BIC Brno a ALIES. Děkujeme a vy můžete držet palce.
 • KURZY OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZAHÁJENY! Je to tak, v září s námi do lavic usedli první studenti našeho dlouho očekávaného kurzu. Máme velkou radost a těšíme se, jak společně nasadíme cirkulární brýle a dokážeme, če podobné podnikání dává smysl!
 • ZAOSTŘENO NA POTRAVINOVÝ ODPAD: tento problém se u nás stal opět aktuálním tématem koncem léta a začátku podzimu. Ve spolupráci s IKEA jsme zrealizovali první krok ke snižování množství potravinového odpadu v restauracích a na konferenci TESCO jsme se dozvěděli o nových plánech, které se týkaly zveřejnění dat o plýtvání a intenzifikace spolupráce s potravinovými bankami. Interně jsme vyhlásili výzvu na měření vlastního potravinového odpadu a již brzy o výsledcích napíšeme.  O tom, kde bioodpady končí, jsme se byli osobně přesvědčit na bioplynové stanici u Benešova, kde končí odpady (nejen) z Prahy. Na bioplynové stanice a jejich funkčnost a roli se blíže zaměříme v roce 2018.
 • ZAOSTŘENO NA PLAST: Už podruhé jsme diskutovali na téma plastového odpadu nejen v oceánech. Tentokrát díky Greenpeace, kteří organizovali super promítání v Karlínských kasárnách. Tímto naše spolupráce nekončí a ke konci roku se společně domluvíme na společných akčních krocích na rok 2018.
 • TEDx Plzeň: Určitě významnou událostí pro nás byla i účast na úžasné akci TEDx Plzeň. Na video se těšit můžete dle rychlosti střihu skvělých organizátorů, ale dojmy zachycené do písmenek najdete i v článku na Zajímej.se.

Uuuuf… bylo toho ještě mnohem více! Laura, Lenka i Lucie poslušně navštěvovaly všemožné semináře, konference a školení a postupně nově nabité informace zahrnujeme do našeho plánování. Vojtěch finalizuje studii o cirkulárním byznysu ve Švédsku a Terka pečlivě pracuje na studii pro česko-nizozemskou spolupráci. Já obíhám (občas doslova!) naše partnery a snažím se na nikoho nezapomenout a pečlivě připravit témata a konkrétní projekty pro spolupráci na příští rok. Čas totiž utíká a je toho tolik co dělat! Ostatní naši kolegové pracují na svých projektech jako jsou konference ODPAD ZDROJEM, Veletrh Uplatni.se, rozvoj Zajímej.se a oživení Uplatni.se a do toho pracujeme na skriptech a odborných materiálech o cirkulární ekonomice. Tento půlrok je nabitý k prasknutí a my se už teď velmi pečlivě připravujeme na naprosto granidózní rok 2018.

A když už jsem u toho – zajímá Vás co děláme a rádi byste naše aktivity podpořili, protože je považujete za správné? Rozjíždíme projekty pro dárce, které ale zatím nejsou online. Tak či tak si partnerství (nejen) s firmami vážíme a pokud byste rádi při konci roku trošku ulehčili daním a věnovali část peněz na aktivity, kterým věříte – ozvěte se mi. U dobrého kafíčka všechno probereme! 

A na závěr sumář počtení pro skalní fanoušky. 

O NÁS V MÉDIÍCH: 

 • V říjnovém časopise Marianne bydlení jsme přispěli do speciálního vydání „Žijeme EKO – 100 tipů pro domácnost v souladu s přírodou“. A jak zněl? „INFORMUJTE SE Zajímejte se o původ výrobků, možnosti jejich recyklace, materiál, obsah, životnost a možnosti opravy. Upřednostnit kvalitu před kvantitou hned zpočátku je nejlepší investice ze všech.“ A vybojoval to hned k číslu jedna! (Malý krok pro lidstvo, ale velká radost pro nás!)
 • V září jsme také byli osloveni serverem @Obnovitelně.cz, abychom se vyjádřili k plánu Hnutí ANO o sloučení ministerstev. A jak to dopadlo? Experti se shodnou: Babišův návrh na společné ministerstvo životního prostředí a zemědělství nedává smysl.

NAŠE PUBLIKACE: 

 

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ: 

Autorka INCIENovinek měsíce srpna a září je Soňa.

Ohlednutí za PAYT TOUR 2017: Semináře v obcích o tom, jak zatočit s odpadem

Cílem PAYT TOUR 2017, tedy semináře v obcích o tom, jak zatočit s odpadem byl jasný – ukázat obcím, jak efektivně nakládat s odpadem s cílem jeho maximálního odklonu od skládek a využití potenciálu, který v sobě skrývá. V dubnu a květnu uspořádalo Ministerstvo životního prostředí a Institut Cirkulární Ekonomiky ve všech krajích třináct seminářů zaměřených na chytrá řešení odpadové problematiky v obcích.

Odborníci seznamovali především zastupitele měst a obcí a pracovníky odpadového hospodářství a technických služeb s moderními způsoby nakládání s odpady a s motivačními systémy plateb od občanů. Seminářů se celkem zúčastnilo více než šest set účastníků, což potvrzuje velký zájem samospráv o odpadové hospodářství.

Nakládání s odpady je v rozpočtech obcí a měst významnou položkou. Samy obce tak mají zájem na snižování množství směsného komunálního odpadu, což je ostatně cílem ministerstva a je to i v zájmu Česka jako takového.

Tento trend je možné podpořit prostřednictvím motivačních systémů plateb od obyvatel. Systémy „zaplatíš, kolik vyhodíš“ („pay as you throw“ – PAYT) a systémy sběru odpadů od domů tzv.„Door-to-door“ mohou přispět k omezování produkce směsného komunálního a zlepšení třídění odpadů.

Skládkování odpadů bude jednoznačně částí odpadového hospodářství, která by měla být prostřednictvím strategických, legislativních, ekonomických a dalších nástrojů poměrně radikálně utlumována. Nejenže je nevhodné z hlediska životního prostředí a nepřináší pracovní místa, ale jedná se rovněž o neefektivní plýtvání surovinami.

Na změny se musí obce důkladně připravit. Potenciál pro zlepšení a aplikaci funkčních řešení, která pomohou s úsporami, je značný. Řada obcí v České republice přistupuje k odpadovému hospodářství velmi aktivně a nalezla způsoby úspory peněz i při současném zlepšení služeb. Příklady dobré praxe byly rovněž tématem seminářů.

Zavádět chytré hospodaření s odpadem a motivovat obyvatele obcí k minimalizaci objemu odpadu a tím i plateb pomohou obcím také dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

PAYT TOUR 2017 – 13 měst, přes 600 účastníků, velký zájem o chytrá řešení odpadového hospodářství

Co zaznělo na seminářích

 1. Co je PAYT a „door-to-door“?

PAYT je zkratka pro anglický výraz „pay as you throw“, tedy „zaplať, kolik vyhodíš“. Jedná se o systém zpoplatnění obyvatel, který je obvykle vázán na sledování produkce směsného komunálního odpadu. PAYT není způsob sběru.

Door-to-door je označení pro systém sběru odpadů, nejedná se o systém zpoplatnění občanů. Podstatou systému „door to door“ („ode dveří ke dveřím“) je snížení vzdálenosti od místa vzniku odpadů v domácnostech ke sběrnému místu tříděného odpadu a k místu sběru směsného odpadu.

 1. Jak představit a vysvětlit předcházení vzniku odpadů občanům?

Velmi důležitá je v tomto případě osvěta a průběžné poskytování informací k tomuto tématu (prostřednictvím seminářů, obecního zpravodaje, webových stránek obce či např. školních akcí). Za tímto účelem vydalo MŽP průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti a na komunální úrovni nebo letáky pro občany zaměřené na předcházení vzniku odpadů v domácnosti apod.

 1. Kde můžeme najít ověřené příklady dobré praxe z obcí?

Příklady dobré praxe lze nalézt například na stránkách:

Květnové INCIEN novinky BEZ OBALU

Po delší době se hlásím k napsání novinek ze života INCIEN. Využívám nekonečné, ale o to více pohodlné a ekologické cesty vlakem.

Pokud bych měla shrnout v co nejkratším možném textu události z měsíce května, tak napíšu jen: Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Zlín, Ostrava, Jihlava. Ale tyto novinky nejsou pro krátké zpravodajství, ale jsou tvořeny pro nás i Vás, kteří chcete vědět jak se INCIENu daří, čemu se aktuálně věnuje a případně jak byste se mohli zapojit do našich činností.

Takže od začátku… K dnešním dni mohu s klidným srdcem a hrdostí v duši říct, že za sebou máme úspěšnou sérii seminářů PAYT TOUR, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a díky podpoře Operačního fondu životního prostředí, bez kterého by nebylo možné tuto unikátní akci realizovat. Musíme také zmítit regionální EUROCENTRA, jejichž zástupci pomáhali s organizací v konkrétních městech. Semináře měly za účel ukázat ucelený způsob jak nakládat s odpady v obcích a městech. Představili jsme připravované legislativní změny, možnosti podpory z fondu OPŽP a příklady dobré praxe v oblasti nakládání s odpady inovativním nebo často jen lepším způsobem. Na seminářích jsme se setkali a diskutovali se všemi zainteresovanými stranami, jejíchž zápal do problematiky odpadového hospodářství byl mnohokrát obdivuhodný. Semináře byly určeny starostům, odpadovým hospodářům, ,,skládkařům“ stejně tak jako ,,spalovačům“, svozovým firmám a všem, kteří se pohybují v odpadovém hospodářství. Cílem je snižovat množství odpadů ukládaného na skládky a zvýšit míru třídění, na které bude, jak věříme, navazovat jeho správná recyklace.

Jako přednášející byli vybraní i zastupitelé firem, které přinášejí revoluci v odpadovém hospodářství do České republiky. Prezentace, které byli na seminářích představeny naleznete ZDE, některé ze seminářů byly i natáčeny s námi dlouhodobě spolupracující společností MOTIV P, video výstupy jsou ke zhlédnutí ZDE.

Zároveň finalizujeme přípravu kurzu OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, do kterého se do konce měsíce července můžete přihlásit i Vy. A o čem kurz je a v čem je unikátní se dozvíte například v článku s panem Vladimírem Kočím, děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí, který za myšlenkou kurzu stojí.

PS: Profilové foto je z nového a úžasného Zlínského bezobalového obchodu, o kterém se již co nevidět dočtete na našem portále Zajímej.se a který jsme měli to štěstí navštívit během našeho květnového PAYT TOUR!

Cyklus seminářů „Od odpadu k produktu s vysokou přidanou hodnotou“

Kompost – technologie a kvalita


Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kvality třídění bioodpadu v návazností na provoz kompostáren a odbyt kompostu, v oblasti technologie, legislativy a dotací (odpady, zemědělství).

Budete mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství a praxe, dále využít prostor věnovaný individuálním konzultacím Vašich dotazů včetně prezentace připomínek k otázkám:

 • jak využít stávající technologie a kapacity pro zpracování nejen BRKO – technologie, legislativa, dotace
 • jak motivovat stávající kompostárny k produkci kvalitního kompostu uplatnitelného na trhu organických hnojiv
 • kdy jsou udržitelné systémy spolupráce – obec a zemědělec – praktické příklady
 • kde hledat podporu k využití kompostu – kvalita, dotace, cena, technologie, recyklace živin
  splňuje stávající legislativa potřeby praxe

PROGRAM

 1. Jaký je současný stav a koncepce nakládání s bioodpady v kraji dle POH kraje
 2. Jak ovlivňuje legislativa kompostářskou praxi
 3. Provozní a procesní management kompostáren z pohledu kvality kompostu
 4. Diskuze – individuální poradenství

TERMÍNY:

 • 7. DUBNA, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, budova B (místnost B1.32)
 • 28. DUBNA, OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40A, 77911 OLOMOUC
 • 17. KVĚTNA, KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, B. NĚMCOVÉ 49/3, ČESKÉ BUDĚJOVICE,
  ZASEDACÍ MÍSTNOST ODBORU ŽP, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ (Č.208)
 • 19. KVĚTNA, ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘÍDA TOMÁŠE BATI 21, 761 90 ZLÍN
 • 26. KVĚTNA, KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ
 • 31. KVĚTNA, KRAJ PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, JUNGMANNOVA 35/29, 110 00 PRAHA 1, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. DV. 201
 • 2. ČERVNA, DŮM TECHNIKY PRADUBICE, SPOL. S R.O., NÁM REPUBLIKY 2686, PARDUBICE
 • 9. ČERVNA, KRAJSKÝ ÚŘAD, KARLOVARSKÉHO KRAJE, ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY
  VARY
 • 8. ZÁŘÍ, KRAJSKÝ ÚŘAD, LIBERECKÉHO KRAJE, U JEZU 642/2A, LIBEREC
 • 29. ZÁŘÍ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ÚSTECKÉHO KRAJE, VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, ÚSTÍ NAD LABEM
 • 3.10.2017 , KOMPOSTÁRNA ŽELIVEC, HLAVNÍ 499, 251 68 SULICE
 • 6. ŘÍJNA, KRAJSKÝ ÚŘAD, MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 28.ŘÍJNA 117, OSTRAVA

PAYT TOUR 2017 – Zaplať, kolik vyhodíš!

Seminář MŽP k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.

Náplň seminářů

Na seminářích (konferencích) zástupci obcí získají informace k financování projektů z odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v návaznosti na aktuální výhled odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na projednávané strategie EU (oběhové hospodářství) a praktické příklady zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy „Door to door“ a „PAYT“, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP.

Cílové skupiny
 • starostové, místostarostové, členové rad a zastupitelstev obcí,
 • pracovníci obecních úřadů,
 • zástupci krajů,
 • pracovníci obcí a krajů se zodpovědností za odpadové hospodářství a financování projektů z odpadového hospodářství,
 • zástupci technických služeb měst a obcí.
Přednášející

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, zástupci obcí, společností poskytujících inovativní řešení pro odpadové hospodářství.

PAYT TOUR 2017 – Zaplať, kolik vyhodíš!

Seminář MŽP k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.

Náplň seminářů

Na seminářích (konferencích) zástupci obcí získají informace k financování projektů z odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v návaznosti na aktuální výhled odpadového hospodářství v ČR ve vazbě na projednávané strategie EU (oběhové hospodářství) a praktické příklady zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy „Door to door“ a „PAYT“, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Obce jsou v aktivitách chytrých řešení odpadového hospodářství společně se svými organizacemi hlavními potenciálními žadateli o podporu z OPŽP.

Cílové skupiny
 • starostové, místostarostové, členové rad a zastupitelstev obcí,
 • pracovníci obecních úřadů,
 • zástupci krajů,
 • pracovníci obcí a krajů se zodpovědností za odpadové hospodářství a financování projektů z odpadového hospodářství,
 • zástupci technických služeb měst a obcí.
Přednášející

Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, zástupci obcí, společností poskytujících inovativní řešení pro odpadové hospodářství.

PARTNER: Modrá úsporám… utopie a praxe

modra-usporam--utopie-a-praxel semináře: Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

PARTNER: Modrá úsporám… utopie a praxe

Cíl semináře: Utomodra-usporam--utopie-a-praxepie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

PARTNER: Modrá úsporám… utopie a praxe

Cíl seminářemodra-usporam--utopie-a-praxeUtopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

PARTNER: Modrá úsporám… utopie a praxe

Cíl semináře: Utopie v širším vmodra-usporam--utopie-a-praxeýznamu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.