Archiv pro štítek: udržitelný rozvoj

Diskusní fórum k aktuálním otázkám udržitelného rozvoje (diskutujeme)

Dne 15. dubna 2019 od 12:45 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskuteční Diskusní fórum k aktuálním otázkám udržitelného rozvoje za účasti prezidenta Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) pana Petera Bakkera.

 

PROGRAM:

12:45 – 14:15  Úvodní přednáška P. Bakkera s následnou diskuzí se studenty

14:30 – 16:00 Panelová diskuze k aktuálním otázkám  udržitelného rozvoje u nás a ve světě

 

Diskutující:

 • Energetika – Pavel Řežábek (ČEZ)
 • Smart Cities – prof. Miroslav Svítek (ČVUT, Cluster Smart Cities)
 • Čistá mobilita – Jakub Kott (E.ON)
 • Cirkulární ekonomika – Soňa Jonášová (Institut Cirkulární ekonomiky)
 • Industry 4.0/Digitalizace – prof. Vladimír Mařík (ČVUT)
 • Strategie ČR 2030 – Jan Mareš (Rada vlády pro udržitelný rozvoj)

 

Více informací o události naleznete zde.

Otevřený dopis premiérovi k odsunu Odboru pro udržitelný rozvoj z Úřadu vlády.

Dne 6. března 2018 jsme odeslali na adresu současného pana premiéra České republiky, Ing. Andreje Babiše, následně uvedený otevřený dopis. Jeho důvodem je náš současný nesouhlas s odsunem Odboru pro udržitelný rozvoj z agendy Úřadu vlády. Považujeme tento krotk za krok zpět a velkou ztrátu pro správné směřování oblasti nejen cirkulární ekonomiky, ale i celé agendy Cílů udržitelného rozvoje a udržitelnosti jako takové. Pro jejich naplňování je totiž nezbytné, aby Odbor pro udržitelný rozvoj fungoval na úrovni, kdy rozsahu jeho aktivit nebude bránit rezortní zaměření ministerstev. Celé znění dopisu přikládáme a pokud se s jeho zněním ztotožňujete, tak se můžete šířením a vlastním vyjádřením svého názoru připojit k aktivitě, jejímž prvotním cílem je upozornit na probíhající změny, které nejsou v souladu se správnou kultivací tohoto tématu a upozorňují na fakt, že agenda udržitelného rozvoje není pro současnou vládu tak podstatná, jak si vzhledem ke všem aktuálním souvislostem vyžaduje. Nejde totiž jen o agendu ochrany životního prostředí, ale komplexního rámce oblastí. S Cíli udržitelného rozvoje se můžete seznámit sami například na webových stránkách Informačního centra OSN v Praze. 

 


Vážený pane premiére,

dovolte mi, abych se na Vás obrátila jménem Institutu Cirkulární Ekonomiky, jehož hlavním cílem je šířit myšlenky cirkulární ekonomiky a uvádět je do praxe. Institut vznikl v roce 2015 a za tuto dobu má za sebou již viditelné výsledky hlavně v oblasti směřování našeho systému hospodaření s odpady (https://incien.org/). Je také mediátorem diskuze mezi zainteresovanými stranami v tomto tématu.

Udržitelné podnikání se stává nutností s ohledem na postupující degradaci životního prostředí, a tedy i úbytek zdrojů pro náš rozvoj. Téma udržitelného rozvoje je velmi komplexní, náročné na správu a je třeba ho mít na paměti při všech krocích, které naše společnost podniká. Právě proto jsme uvítali vznik Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády – právě Úřad vlády totiž zajišťuje nadresortnost při správě této významné agendy. Tím, že Úřad vlády nereprezentuje žádnou vlastní specifickou agendu, je ideální institucí při rozvíjení komplexních agend, jako je například cirkulární ekonomika.

Přesně z této pozice, mimo běžné spory mezi resorty tak Úřad vlády, může například garantovat náš projekt v rámci výzvy TA ČR ÉTA, zaměřený na propojení společenských a technologických inovací. Cílem projektu je vytvořit Cirkulární městský hub v centru Prahy, který bude místem pro setkávání inovátorů, podnikatelů i výzkumníků. Součástí projektu bude rovněž spolupráce s magistrátem hlavního města Praha na zcela prvním mapování městských materiálových toků v České republice.

Dovolte mi proto vyjádřit velké zklamání ze zamýšleného přesunu této agendy z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Považuji to za jasný signál, že Vaše vláda této agendě nedává takový význam, jaký jí náleží a přesunem na jedno z mnoha sektorových ministerstev způsobí její oslabení. Ať už bude Odbor pro udržitelný rozvoj pokračovat kdekoliv, nebude již pravděpodobně mít tolik prostoru pro uplatnění a rozvíjení Strategického rámce Česká republika 2030, za nímž stojí tým odborníků, široká konzultace a tři roky intenzivní práce. V době, kdy mělo dojít k praktickým akčním krokům vedeným tímto odborem, totiž dojde k jeho výraznému zeštíhlení a odsunu z centra vládnutí, které jako jediné může zajistit koordinaci této široké agendy.

Dovolte mi proto, abych Vás požádala o důsledné přezkoumání Vašeho rozhodnutí. O to více, že se jedná o tichý přesun, který s celou řadou organizací spolupracujících s tímto odborem nebyl nijak konzultován, ale má velké následky pro nás všechny. Pro občany České republiky a celou naši společnost.

Ve své každodenní práci se setkávám s pozitivním ohlasem ze všech stran – a to i ze strany byznysu, že je nezbytné se udržitelnosti našeho rozvoje věnovat a využívat všechny příležitosti, které nabízí. Tyto firmy a organizace očekávají, že i vláda odvede v této oblasti svůj díl práce. My samozřejmě ve svých aktivitách nepolevíme. Naopak. Tím, že se vláda svého podílu na utváření této nadresortní agendy vzdává, musíme v našem úsilí pokračovat o to intenzivněji.

 

Ing. Soňa Jonášová,

ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.


Otevřený dopis premiérovi České republika – plné znění, 6_3_18

Půda a cirkulární ekonomika.

Půda je téma, které by mělo být prioritou každé země. Zajišťuje potravinovou soběstačnost a zdravé životní prostředí. Z tohoto důvodu je i aktuálním tématem, který řeší Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

 • Půda hraje důležitou roli v boji proti změně klimatu.
 • Například zravá půda pomáhá ukládat uhlík a zabraňovat jeho uvolňování do atmosféry.
 • Dostatek organické hmoty v ní zároveň láká žížaly a další půdní živočichy, kteří se podílejí na rozkladných procesech a zpřístupnění živin pro rostliny.
 • Přítomnost žížal zároveň zajišťuje ideální dostupnost fosforu pro rostliny. Fosfor je totiž jeden z prvků, u kterého začínáme ve velkém hovořit o nutnosti jeho recyklace zejména vzhledem k faktu, že dochází jeho světové zásoby.
 • Zdravá půda je nezbytná pro fungující uzavřené cykly živin v zemědělství, snižování dopadu globálního oteplování a zajištění potravy pro stále rostoucí posilovny.
 • Půda patří mezí tři základní výrobní faktory: práce, půda a kapitál. Jen ji v současnosti ustavičně ničíme a nedbáme na zachování její úrodnosti. Cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj ale se zdravou půdou počítají. Proto se na ni v dalších měsících zaměříme.

23. – 24. 3. se zúčastníme konference Ochrana půdy v Náměšti nad Oslavou, kde v sekci Půda a oběhové hospodářství vystoupíme s tématem: Oběhové hospodářství v městském zemědělství, “closed-loop systémy” – uzavřené toky živin ve městském zemědělství, role zemědělství ve zdravých městech, kde bude právě role půdy jedním z nosných témat.

4. 4. 2016 se zúčastníme veletrhu BIOMASA v Brně a přispějeme s krátkým příspěvkem na téma Uzavírání materiálových toků v zemědělských systémech se zaměřením na biomasu.

Zajímavou studií zabývající se správnými postupy v půdním hospodářství a doporučeními pro udržitelný rozvoj naleznete zde: http://bit.ly/soil_managmnt_China_EU

 Stav půdy v České republice nám není lhostejný. Jednou z priorit a paralelních aktivit INCIEN je pro rok 2016 diskuze s aktéry z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, farmáři, výzkumnými a neziskovými organizacemi a našimi partnery v Holandsku na téma: Role půdy v cirkulární ekonomice a akční kroky ochrany půdy.