Archiv pro štítek: bioodpady

Jak na bioodpady ve městě? Na výběr máme široké spektrum možností.

Jak na bioodpady ve městě? Na výběr máme široké spektrum možností.

Možností pro kompostování ve městech je hned několik. Bioodpad můžete třídit a nosit na vlastní zahradu, pokud ji máte, nebo jej kompostovat přímo v bytě. Mezi další možnosti patří zřízení komunitního kompostu a to například ve společných prostorech ve vnitrobloku, u bytového domu anebo v komunitní zahradě. V Praze a dalších městech jsou navíc zavedeny pravidelné systémy svozu bioodpadů, které končí ve městských kompostárnách.

Vermikompostéry

Vermikompostování (kompostování pomocí žížal) je hodnoceno jako jeden z nejméně ekonomicky náročných způsobů kompostování v bytě. Toto řešení je vhodné pro obyvatele, jež mají skutečně zájem předcházet vzniku odpadu a jsou ochotni do aktivit spojených s kompostování věnovat čas potřebný na údržbu vermikompostu. Výsledkem je však velmi kvalitní substrát, který můžete využít pro pěstování například na balkonech. Vermikompostování se v posledních letech stalo trendem a obyvatelé bytů si tak díky například české firmě Plastia mohou koupit moderní kousek Urbalive od známého českého designéra Jiřího Pelcla.

Elektrické kompostéry

V současné době je k dispozici technologie, které dokáží zpracovat všechny druhy bioodpadů, které vznikají v domácnosti. Nutné je však jejich umístění v interiéru a připojení k elektrické energii. Proces kompostování probíhá za vyšších teplot, dochází k jeho promíchávání, odpařování nadbytečné vody. Celý proces je možný díky trávení bioodpadu mikroorganismy Acidulo. V tomto případě hovoříme o technologii GreenGood a pro domácnosti stačí zařízení GG 02, které dokáže zpracovat 5 až 6 bioodpadu denně. Taková zařízení se hodí například pro školy a školky nebo restaurace, kde je nutné zpracovávat i gastroodpady, které nejsou kompostovatelné v obyčejných kompostérech.

Více informací: Přeměna bioodpadu na kompost za 24 hodin? Realita!

 Kompostování v zahradních kompostérech

Jedná se o klasickou formu kompostování, které je v menších obcích prováděno velmi často a v současné době se jedná o trend v řešení problematiky nakládání s bioodpady. Ve městech je tedy vždy možné kompostovat na veřejných prostranstvích, pokud je vydán souhlas majitele pozemku. Kompostérů je celá řada, důležitým faktorem je vždy vstupní kapitál na pořízení kompostéru, dle kterého se rozhodneme pro výběr vhodného kompostéru. Prostor s veřejným kompostérem by měl být ohrazen nebo samotný kompostér je doporučováno zamykat. Například v Praze se ale kompostuje v oblasti Praha 7, kde mají obyvatelé kompostéry umístěné ve vnitroblocích.

O tom, jaká úroda vás čeká jako odměna za správné kompostování čtěte více v článku: Bioúroda za hubičku díky kompostu.

Komunitní kompostování

Kompostování, jež je určeno pro více rodinám či komunitě obyvatel je označováno jako tzv. komunitní kompostování. K tomuto účelu je možné využívat společné prostory, jež nejsou využívány (sklepy, sklady, chodby, vnitrobloky). Je však nutné získat souhlas vlastníka nemovitosti, nadpoloviční většiny domácností, kterých se kompostování týká, tedy většina domácností z bytového domu, kompostování bude zabezpečeno proti vstupu hlodavců či vandalů, určíme osobu zodpovědnou za kontrolu průběhu kompostování. V tomto případě je vhodně využít automatické kompostéry či vermikompostéry. Můžeme se taktéž rozhodnout pro elektrické kompostéry, avšak problémem může být vysoká cena oproti jiným možnostem. Výhodou však stále zůstává automatický provoz a rychlá produkce kompostu.

Nemůžete kompostovat ani vermikompostovat? Pořiďte si hnědou nádobu.

Například Pražané mohou využívat služby přistavení hnědé nádoby na bioodpad, která je svážená v takové frekvenci, která obyvatelům vyhovuje. Službu zajišťují Pražské služby a zákazníci si mohou zvolit nejen frekvenci, ale i velikost nádoby. Nádoby na bioodpad se nazývají kompostejnéry jsou vybaveny vnitřní mřížkou a bočním děrováním, díky kterému je obsah nádoby provětráván a nedochází tak k jeho zapáchání. Tuto službu v současnosti využívá více než 10 000 Pražanů. „Zmíněné konstrukční prvky vedou k omezení zápachu, výskytu larev a dokonce snížení ke hmotnosti odpadu vlivem odpaření vody. Svoz kompostejnerů je tak hygienický a lze ho provádět ve čtrnáctidenních cyklech,“ řekl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Hlavní město Praha navíc v roce 2016 otevřelo novou kompostárnu, kde má být podle plánu Magistrátu, ročně zpracováno asi 7 tisíc tun biologického odpadu. Z něj se předpokládá produkce 4-5 tisíc tun vyzrálého kompostu, který může být využit v parcích a na zelených plochách Prahy.

Víte kolik bioodpadu končí v současnosti na skládkách?

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a se společností Pražské služby INCIEN zahájil pravidelné měření množství bioodpadu v černých nádobách na směsný komunální odpad. Cílem je zjistit, zda-li se sníží množství bioodpadu po zavedení systému jeho separace a svozu. Podle aktuálních výsledků bylo ve vzorku odpadů celých 19 % kompostovatelných a 15 % kuchyňských odpadů. Můžeme tedy říci, že když by obyvatelé důsledně třídili bioodpady, mohlo být v černých nádobách na směsný komunální odpad, který putuje do ZEVO Malešice, o více než 30 % méně odpadu. Legislativa zároveň směřuje k zákazu skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů do roku 2024 a bioodpad je jedním z nich. Nejde ale jen o ukončení skládkování. Jde o maximální využití potenciálu, který bioodpad přináší a to zejména díky jeho opětovnému navracení do půdy.

Pro více informací či doplnění kontaktujte:

Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., sona@incien.org, 721 041 450.

Zářijové novinky z INCIEN

Prázdniny skončily, děti nasadily aktovky a my jsme do měsíce září vkročili s překvapeným výrazem ve tváři. Pětatřicítky jsme tak trošku nečekali! Nic to ale nezměnilo na tempu, které jsme nasadili a Vám posíláme přehled aktivit, kterým jsme se věnovali. Ať máte přehled o tom, k jakým aktivitám se můžete zapojit i Vy sami.

První týden byl ve znamení příprav na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude konat první týden v říjnu. Společně s ERSTE tam představíme principy cirkulární ekonomiky a projekty, které stojí za zmínku. Přijměte pozvání a přijďte se za námi podívat i Vy!

Zároveň jsme využili pěkného počasí a vyjeli na sever Moravy, kde pro dvě obce zpracováváme audit odpadového hospodářství. V praxi to znamená důslednou obhlídku po obci, kontrola současného stavu systému nakládání s odpadem a následuje pěkných pár dní nad dokumenty, smlouvami a spoustou čísel o produkci odpadu v kanceláři. Vše vždy vyústí v taková doporučení, díky kterým se odpady stávají zdrojem. Jak jinak!

Nový CRM systém! Rosteme, sílíme a potřebujeme mít všechno pod kontrolou. A to i naše kontakty, projekty, procesy. A proto jsme díky firmě ASSIST přešli na nový CRM systém, který bude držet aktivity naší organizace pevně pod kontrolou a v přehledu.

O víkendu jsme v Praze podpořili akci Sustainable Fashion Day svojí návštěvou a pokochali jsme se výrobky firem, které byly upcyklované, z udržitelných zdrojů nebo z recyklovaných materiálů. Slow fashion nabírá na síle a nám to dělá radost.

V úterý 6. 9. jsme oslavili jubileum 10. díl BUZZ Talks, který byl na téma „Jak na brownfieldy?“ Měli jsme úplně plno a jednalo se o nejzaplněnější akci, kterou jsme v Altě pořádali. A z toho jsme měli radost ještě větší! BUZZ Talks ale na podzim nebudou jen o diskuzi. Dochází k novému propojení s projektem Uplatni.se, ve spolupráci organizujeme Veletrh příležitostí v udržitelném podnikání. Nezapomeňte si zaznačit 16. listopad do kalendářů!

V půlce měsíce jsme také ukončili analytickou část projektu, jehož cílem je zjistit současný stav nakládání s nápojovými kartony ve třech městských částech. Vojtěch s Benem pilně pracovali na dotazníkových šetřeních, komunikaci s lidmi a kontrolou nádob na nápojové kartony těsně před dnem jejich svozu. Výsledky projektu odhalíme v listopadu po tom, co celý projekt uzavřeme a to včetně osvěty na školách.

15. září jsme odprezentovali naše aktivity hned na dvou důležitých akcích a to na konferenci REGIONSERVIS, kde jsme představili Efektivní odpadové hospodářství v evropském kontextu, což byla přednáška, která shrnovala naše zahraniční cesty a exkurze do Itálie a Dánska a snažili jsme se účastníky inspirovat systémy, které je možné s malými obměnami implementovat i u nás v České republice. V odpoledních hodinách jsme vystoupili na akci Busines Leaders Fora na půdě ambasády Nizozemského království, kde byl představena cirkulární ekonomika členům organizace.
dscn2562

Od 21. do 23. 9. jsme se účastnili 12. ročníku mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou. V průběhu třídenní konference proběhla zajímavá exkurze do kompostárny, představení legislativních změn a současné praxe a dále byli představeny příklady efektivní komunikace na obci a mnoho dalšího. V průběhu konference měla za INCIEN dvě přednášky ředitelky Ing. Soňa Jonášová, nejprve na téma ,,Role neziskových organizací jako odborného garanta funkčního systému oborové spolupráce“ a v posledním dnu představila přednášku na téma ,,Správné kroky k zavedení efektivního systému třídění odpadu v obcích“. Celou prezentaci konference naleznete zde.

 

… a skvělé zprávy pokračují! 

V půlce září se INCIEN pod vedením Vojtěcha vydal do Holandska na obchodní misi se svými českými partnery, firmami JRK Biowaste management s.r.o.  a ASIO spol s r.o. Tento krok souvisí s třetím pilířem našich činností, kterým je mezioborová platforma na národní i mezinárodní úrovni, díky které je vytvářeno kvalitní prostředí pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice. Během několika dní plných úspěšných meetingů s holandskými leadry v oboru, prezentací, kávy a exkurzí se sbírala inspirace a podklady pro obchodní příležitosti ve vodohosporářském a odpadovém sektoru v České republice.

A jelikož je září posledním měsícem třetího kvartálu roku 2016, využili jsme jej k setkání s našimi hlavními partnery, firmou JRK Waste Management a zároveň slovenskou sesterskou organizací INCIEN SK. Plánovat je totiž nejen vhodné, ale přímo nezbytné, protože při té smršti aktivit a projektů, které nás čekají v závěru roku bychom jinak zřejmě nevěděli, kde nám hlavy stojí.

Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.
Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.

Vojta také koncem září oficiálně nastoupil na stáž do Evropského parlamentu k panu europoslanci RNDr. Pavlu Pocovi. Pavel Poc je v Evropském parlamentu místopředsedou výboru ENVI pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Vojta pro něj bude pracovat na tématech týkající se cirkulární ekonomiky. Momentálně si vzal do hledáčku problematiku organických odpadů a jejich akreditace a přístupu na jednotný evropský trh. O tématu Vás brzy budeme informovat více do hloubky!

PS: A po cestě z velkého radění a plánování, které se konalo na jihu Moravy jsme také navštívili hotel, který se stal horkým favoritem pro konání dalšího ročníku konference ODPAD ZDROJEM 2017. Napovíme Vám, že je téměř ve středu České republiky, honosí se energetickou náročností stupně A a ve městě, v jehož centru stojí, můžete ochutnat i známé místní pivo pánského jména. Tak co, tipnete si? 🙂

 

 

12. ročník mezinárodní konference BRO v Náměšti nad Oslavou

Na konci září se zástupci INCIEN můžete setkat na konferenci v Náměšti, kde již druhým rokem svojí účastí potvrzujeme podporu navracení biologicky rozložitelných odpadů do půdy a taktéž opět vystoupíme s příspěvkem „Role neziskových organizací jako odborného garanta funkčního systému oborové spolupráce „v rámci hlavního programu.

1. DEN STŘEDA 21.9. 2016 EXKURZE – Zemědělci v systému zpracování bioodpadu

komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů v režimu bioplynové stanice a kompostárny , síť malých kompostáren v provozu zemědělské praxe, nové trendy komunální techniky

v .7.00 odjezd z Náměště nad Oslavou (areál Habitat) návrat kolem 19.00 hod.

 1. Kompostárna centrální zařízení s technologií hygienizace a BPS Jarošovice,
 2. Kompostárna soubor malých zařízeních – Ing. Petr Nouza Dolní Pěna,
 3. výstava komunální techniky Havlíčkův Brod
 4. Kulatý stůl – Otevřené neformální setkání zástupců státní správy a praktiků , malé
  představení a ochutnávka z regionální produkce Kraje vysočina

2. den 22.9.2016 Legislativa a současná praxe

 • Registrace účastníků konference
 • Bioodpady a praxe podnikatelský cíl kompostárny zástupce ZERA, z.s.
 • Návrh odpadového zákona a jeho ekonomické nástroje Ing. Jaromír Manhart, MŽP
 • Vybrané části návrhu zákona ve vztahu ke komunálním odpadů a návrh připravované vyhlášky k použití kalů z ČOV na ZPF Ing. Kristýna Husáková, MŽP
 • 40. a 41. výzva z OPŽP – téměř 2. mld Kč pro odpadové hospodářství Ing. Andrea Hilčerová, MŽP
 • Možné systémy OH měst a obcí, regionů, ve světle principů oběhového hospodářství, připravovaného nového zákona o odpadech, plánů odpadového hospodářství Ing. Petr Bielan, OZO Ostrava, a.s.
 • Bioodpady v oběhovém hospodářství a zemědělská praxe. Jaká je strategie podpor pro využití kompostu v zemědělství zástupce Mze
 • Návrh nového evropského nařízení k hnojivům Ing. Jaroslav Houček, ÚKZUZ Praha
 • Spolupráce obcí a zemědělských podniků v regionu. Jaké jsou nástroje mezirezortní podpory (legislativa, dotace, udržitelnost, ekonomika, ochrana životního prostředí Ing. Karel Horák, zástupce AKČR
 • Opatření pro rozvoj a podporu uvádění organických hnojiv na trh zástupce ÚKZUZ
 • Mezioborová spolupráce zpracování a využití a strategie pro udržitelné nakládání s odpady včetně čistírenských kalů
 • Rizika a provozní možnosti využití čistírenských kalů jako zdroje živin-fosfor-technologie a praxe ČR Ing. Jan Foller, VAS, a.s.
 • Dostupnost fosforu pro rostliny z biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jaroslav Záhora,CSc. MZLU Brno
 • Nové řešení využití odpadů – příprava a zpracování technologických a odpadních vod Ing. Martin Vrtiška, Smartes Group s.r.o.
 • Role neziskových organizací jako odborného garanta funkčního systému oborové spolupráce zástupci neziskových organizací (BIOM CZ, KOKOZA, INCIEN, MAS Rokytnice, ZERA …)
 • Cíle programu TOP Waste Management Judita Naňková, Česká spořitelna

3. den 23.9.2016 Praxe a příklady …. Osobnosti a byznis …. Ekonomika systémů …. Recyklace

 • Systémy komplexního zpracování bioodpadu v současnosti – od odpadu k výrobku Ing. Adam Moravec, CZ BIOM
 • Chytré řešení infrastruktury obcí, měst a větších územních celků pro odpadové hospodářství Ing. Tomáš Hlavenka, ISNO
 • Klíčové body systému PAYT Ing. Lucie Valentová, Agentura Valfia, s.r.o.
 • Legislativa a regionální řešení plánů odpadového hospodářství – technologie, systémy zástupce – město Tábor
 • POH a bioodpady v systémech OH velkých měst – Jihlava zástupce – město Jihlava
 • Nové a komplexní technologie jsou řešením pro kvalitní zpracování bioodpadů Ing. Martin Matzner, Kobra Údlice s.r.o.
 • Technologie zpracování BRO a legislativa (vermikompostování a zpracování rizikových odpadů/surovin) zástupce VÚZT, v.v.i
 • Závěr konference

 

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Letos opět bude možnost ubytovat se v nově zrekonstruovaném zařízení agentury ZERA v CETT – Centru environmentálních technik a technologií, které se nachází v areálu pracoviště ZERA kde bude probíhat i vlastní konference. Ceny a kontakty ubytování jsou zveřejněny

na www.zeraagency.eu (záložka konference) nebo na www.cett.eu
VLOŽNÉ:

 • 1. den – 21. ZÁŘÍ 2016 – EXKURZE: cena 1000,- Kč (zahrnuje dopravu, stravu)
 • 2. a 3. den – 22.-23. ZÁŘÍ 2016. – KONFERENCE: cena 3000,- Kč (zahrnuje konferenční poplatek dvou dnů, sborník, stravu, společenský večer)
 • Samostatná účast 3. dne 23. ZÁŘÍ 2016 – PRAXE A PŘÍKLADY: cena 600,- Kč
 • Samostatné objednání sborníku: cena 300,- Kč

SLEVY:

 • 2 ÚČASTNÍCI – 10%
 • 3 ÚČASTNÍCI – 20%
 • 4 ÚČASTNÍCI – 25%

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Přihlášky na konferenci zasílejte nejpozději do 9.9.2016

O 80 % méně odpadu? Jak na to nám ukázali světoví odborníci.

Tři dny strávit na severu Itálie s Marcem Riccim Jurgensenem, který vám hodiny dokáže povídat a prezentovat nejlepší příklady z praxe jsou nepopsatelným a velmi inspirativním zážitkem. Tuto šanci nemá každý. Nám se toto podařilo společně s naší slovenskou sesterskou organizací Inštitútom Cirkulárnej Ekonomiky a našim stálým partnerem  JRK Waste Management.

Dobré příklady z praxe se v Itálii začaly šířit po tom, co města jako Miláno, Parma, ale i menší městečka jako například Sommacompagna, která má 15 000 obyvatel, udělali velkou změnu ve fungování odpadového hospodářství. V rámci 3 dní se nám podařilo setkat se přímo v terénu s lidmi, kteří tyto systémy vyvíjeli, měnili a implementovali v posledních 20 letech.

Systém door to door v některých případech v kombinaci s PAYT (pay as you throw, tedy zaplať kolik vyhodíš) systémem a moderními technologiemi, neúnavným italským entuziasmem při práci s obyvateli mají skvělé výsledky. 80 % míra separace odpadů, vysoká kvalita vyseparovaných surovin (což vede k zvýšení získaných financí při prodeji surovin) a neustálá motivace posouvat tyto výsledky směrem nahoru.

My jsme se rozhodli tyto zkušenosti přinést do Česka a na Slovensko a s naším partnerem JRK Waste Management nabízet řešení, které obcím pomohou dosáhnout takové výsledky, kterých dostahují obce a města na severu Itálie. Díky dlouhodobé spolupráci totiž můžeme vytvořit dlouhý seznam obdobných příkladů z praxe obcí, které dosahují dobrých výsledků i v našich krajinách. Pokud chcete být jednou z těchto obcí, stačí napsat na email sona@incien.org.

S radostí pomůžeme právě Vaší obci stát se českou Sommacampagnou!

Autorkou textu je Ivana Maleš, ředitelka INCIEN SK.

Video z ranního svozu kuchyňských odpadů, plastu a papíru v příměstské části Milána, v Cinisello Balsamo. 

 

Cirkulární ekonomika v praxi: Uzavřený cyklus bioodpadů ve městě Brně.

Tisková zpráva 2016-05-24

 Autoři:

Ing. Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o.

Ing. Soňa Jonášová, Bc. Vojtěch Vosecký, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. 

Cirkulární ekonomika aneb oběhové hospodářství je v poslední době velmi často skloňované slovní spojení. Zjednodušeně se jedná o systém nastavený tak, aby v něm materiály a energie mohly cirkulovat co nejdéle a s co nejmenšími ztrátami. Můžeme hovořit o trvalé udržitelnosti, která kopíruje přirozené ekosystémové funkce, které na Zemi fungovaly odjakživa. Cirkulární ekonomika však přichází v době, kdy společnost produkuje obrovské množství odpadu, které často končí na skládkách a nejsou již dále nikterak využity. Tak přicházíme nejen o cenné materiály, ale i energii. 

 

Abychom však udržitelným projektům mohli dávat jasnější obrysy, je nutné je realizovat a připravovat například takové koncepty, které spojují energetickou soběstačnost a materiálové využívání odpadů. Tyto dvě oblasti totiž skrývají nebývalý potenciál a vzájemně vytváří systém, který může být na první pohled logický a jednoduchý. Na pozadí se však skrývá komplexní a provázaný systém procesů, které tvoří jediný, uzavřený systém. Město Brno je metropole, která v minulých letech projevila zájem o implementaci koncepce Smart city. Tato vize může již brzy nabrat reálnou podobu díky projektu, který je sice inovativní, ale vzhledem k dispozicím města Brna, zcela reálný. Město Brno má totiž jedinečné podmínky k tomu, aby produkovalo podstatnou část paliva pro autobusy DPMB ze surovin, které v současné době efektivně nevyužívá. Těmi surovinami jsou biologicky rozložitelné odpady a kaly z čistírny odpadních vod.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) udělal v posledním roce výrazný posun směrem k ekologické a ekonomické šetrnosti svého provozu. Pořídil přibližně 100 nových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a vyřadil stejné množství starých autobusů s pohonem na motorovou naftu. Autobus s pohonem na CNG má výrazně menší emise škodlivých látek do ovzduší a jeho provoz je ekonomičtější. Plyn použitý k pohonu autobusů je však stále neobnovitelným zdrojem, který dovážíme ze zahraničí a přispívá tak k energetické závislosti naší země.

Biologicky rozložitelné komunální a průmyslové odpady (BRO), které nyní vznikají na území města Brna v současné době končí nejčastěji ve spalovně společnosti SAKO nebo na některé ze skládek v okolí Brna. Jedná se o odpady
s vyšším obsahem vody, které ve spalovně odpadů snižují výhřevnost a zhoršují emise, na skládce se nekontrolovaně rozkládají a způsobují nežádoucí emise metanu do ovzduší. Oba způsoby nakládání s BRO odporují současnému trendu nakládání s odpadem, kdy je preferováno jeho materiálové a energetické využití. Tento stav bude muset město Brno dříve nebo později řešit.

Čistírna odpadních vod (ČOV) v Modřicích produkuje ročně velké množství čistírenských kalů. Čistírenské kaly patří mezi biologicky rozložitelné odpady, je v nich obsaženo značné množství energie. Technologie na zpracování čistírenských kalů a získávání energie v podobě bioplynu na ČOV v Modřicích funguje, je však již zastaralá a nefunguje efektivně. Také kapacita této technologie je již naplněná a je nutné ji modernizovat a kapacitu rozšířit.

Biologicky rozložitelné odpady z města Brna i kaly z ČOV v Modřicích je možné efektivně zpracovat v jednom společném zařízení – v jednom společném fermentačním reaktoru. Fermentační stanice je schopná z bioodpadu získat energii v podobě bioplynu, který je následně možné pomocí známých a dostupných technologií odstraněním
CO2 upravit na tzv. biometan (zemní plyn přírodního původu). Biologicky rozložitelný odpad je transformován na energii (bioplyn) a fermentační zbytek, který může být zpracován na hnojivo nebo všestraně použitelný material, biouhel. Energetický potenciál zmíněných dvou složek odpadu je značný a vystačil by na pohon velké části autobusů DPMB. Obdobný komplexní systém již spolehlivě funguje v některých moderních evropských městech, jako je norské Oslo, nizozemský Amsterdam, německý Braunschweig či švédský Linköping a mnoho dalších.

Je několik způsobů, jak lze naložit se sekundárním produktem výroby bioplynu,  fermentačním zbytkem a organickým hnojivem, tzv. digestátem, tedy sekundárním biologickým produktem, který již prošel anaerobní fermentací a byl z něho vyroben bioplyn. Z tohoto materiálu se v první fázi odstraní přebytečná voda. Výslednou pevnou složku je možné buď kompostovat a následně použít jako hnojivo nebo dále zpracovat pomocí pyrolýzy na tzv. biouhel. Procesem pyrolýzy je stabilizovaný kal zbaven všech škodlivin organického původu. Biouhel má výborné vlastnosti pro použití v zemědělství a smíchaním s kompostem vzniká kvalitní hnojivo.

Unikátnost, replikovatelnost, šetrnost 

Díky projektu, který navrhujeme by se město Brno mohlo z velké části vzdát neobnovitelných zdrojů energie pro pohon autobusů měststské hromadné dopravy. Díky zapojení obyvatel a největších producentů bioodpadu na svém území a současně také propojením s čistírnou odpadních vod v Modřicích by město získalo k dispozici dostatek biomasy, kterou je možné využít k produkci biometanu. Množství biometanu, které je možné touto cestou vyrobit by vystačilo na pohon téměř poloviny všech autobusů městského dopravního podniku. Pohon autobusů na biometan (současné CNG autobusy není nutné k pohonu na biometan nijak upravovat) nejen, že má výrazně menší emise škodlivých látek do ovzduší v porovnání s naftovými motory, ale biometan pochází z lokálních zdrojů a přispívá tak k větší energetické soběstačnosti města Brna, potažmo celé ČR. Projektem by tak bylo efektivně využito více než 40 000 tun bioodpadu ročně, uspořeno velké množství neobnovitelné energie, emisí CO2 a celý provoz by byl také ekonomičtější než doposud. Množství energie, které by bylo možné zavedením tohoto systému navíc pro město Brno získat je vypočítané na energetický ekvivalent 4 168 000 m3 biometanu (zemního plynu) za rok, který by vystačil k celoročnímu pohonu 129 autobusů DMB.

K významným úsporám primární energie by nedošlo pouze náhradou nafty na obnovitelný biometan. Současné zpracování čistírenských kalů na ČOV v Modřicích je velice energeticky náročné mimo jiné i tím, že stabilizovaný kal je vysoušen pomocí zemního plynu, kterého se v tomto procesu ročně spotřebuje více než 1,3 mil. m3 a cena za likvidaci kalu ve spalovnách v současnosti pohybuje okolo 1000 Kč/tunu. I když zpracovávaný kal obsahuje velké množství energie, celková energetická bilance kalového hospodářství na ČOV v Modřicích je v současné době negativní. Pouhou změnou způsobu zpracování čistírenských kalů může být energetická bilance zpracování kalů výrazně kladná, podle našich výpočtů může přebytek činit energetický ekvivalent 2,68 mil. m3 zemního plynu. Tímto současně dojde k plnění dalších cílů města Brna navázaných na Plán odpadového hospodářství a separaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Návrh tohoto systému materiálového a energetického využití odpadu byl koncem března představen na zasedání Komise Smart City Brno a postupně jsou s ním seznamovány jednotliví aktéři. Naším cílem je ukázat, jak může být pro město užitečná kooperace jednotlivých městských firem při práci na společném cíli namísto současného stavu, kdy si každá městská firma řeší pouze a jen svoji oblast. Snažíme se ukázat Brnu vizi, kterou lze společnými silami naplnit.

Dosažení uzavřeného cyklu bioodpadů přinášející všechny výše zmíněné výhody pro jednotlivé zainteresované strany je však možné jen tehdy, pokud budou vytvořeny jasné podmínky a komunikační kanály, kterými bude projekt představen veřejnosti. Důležité je také zmínit, že projekt obdobného charakteru může přinést pozitivní efekt v oblasti ekologických, sociálních i ekonomických aspektů jedině v případě, že jednotliví aktéři budou spolupracovat a myšlenku realizace vize Smart City ve městě Brně podporovat koncepčně a dlouhodobě.

 

Autobusy poháněné CNG, Zdroj: www.bmhd.cz
Autobusy poháněné CNG, Zdroj: www.bmhd.cz

 

 

 

Březnové novinky z INCIEN: Konference, diskuze, semináře, analýzy a všechno, co nás baví.

Začátek měsíce byl ve znamení propagace konference ODPAD ZDROJEM. Prezentovali a publikovali jsme kde se jen dalo. Za to patří díky našim partnerům, kterými byl časopis ODPADY, Moderní Obec, PRO města a obce, online portál EnviWeb.cz a také Sdružení místních samospráv ČR a Národní síť zdravých měst, kde jsme osobně prezentovali na zasedání dne 2. 3. ve budově Strakovy Akademie v Praze.

Kompost Tour 2016

V půlce měsíce jsme zahájili další sérii přednášek o roli bioodpadu v cirkulární ekonomice na komunální úrovni. V loňském roce jsme uskutečnili 60 přednášek v různých obcích v České republice, které nám umožnili zjistit, jaký je stav odpadového hospodářství. Pokračujeme i letos. Bioodpady často představují až 40 % obsahu černých nádob na komunální odpad a díky jejich separaci obce šetří finance i přírodu.

Během přednášky jsme obyvatelům ukázali, jak poskládat kompostér a na co si dát při kompostování pozor, co do kompostéru patří či nepatří a jak o něj pečovat.
Během přednášky jsme obyvatelům ukázali, jak poskládat kompostér a na co si dát při kompostování pozor, co do kompostéru patří či nepatří a jak o něj pečovat.

O tom, že kompostujeme v bytě i na zahradě se můžete přesvědčit v našem novém videu o kompostování v bytě.

https://youtu.be/gaPIRph_gl0

BUZZ Talks – SLOW FASHION

V prostorách studia Alta jsme uskutečnili první jarní diskuzní setkání BUZZ Talks. Tématem byla Slow Fashion alias pomalá móda a díky zajímavým řečníkům byla diskuze skutečně plná informací, které toto téma ukázalo z několika směrů.
Buzz talks Slow fashion

Inovace v odpadovém hospodářství šetří obecní rozpočty

Tisková zpráva ke konferenci ODPAD ZDROJEM 2016

Výdaje na odpadové hospodářství tvoří nezanedbatelnou část každého obecního rozpočtu. Legislativa v této oblasti se navíc stále zpřísňuje a podobný trend můžeme očekávat i v dalších letech. Od roku 2015 mají například obce povinnost zajistit systémy třídění biologicky rozložitelných odpadů pro všechny své občany, což je další zatížení obecního rozpočtu. A právě touto problematikou se zabývala i konference ODPAD ZDROJEM.

K nejnákladnějším položkám obce patří zajistit svoz odpadu a platit za jeho ukládání na skládky či spalování odpadu. Cestou k úsporám tedy může být předcházení vzniku odpadu, efektivní systém separace či jiné, zajímavé a inovativní změny, které si začaly obce osvojovat.

„Dlouhodobým cílem obcí je samozřejmě co nejvíce ušetřit za náklady na odpad a právě zavedení oběhového hospodářství na komunální úrovni může být zajímavá příležitost. Na odpady totiž přestáváme pohlížet jako na problematiku přinášející jen náklady, ale jako na zdroje. Druhotné využití odpadů je i jedním z principů oběhového hospodářství,“ říká ředitelka INCIEN a organizátorka konference ODPAD ZDROJEM, Soňa Jonášová.

První ročník konference Odpad zdrojem se konal ve dnech 10. – 11. 3. 2016 v Choťovicích v hotelu Na Farmě. Akce se konala pod záštitou ministra životního prostředí, Mgr. Richarda Brabce ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království. Celkem se do Choťovic u Kolína sjelo přes 130 účastníků z řad zástupců veřejné správy, zastupitelů obcí, reprezentantů firem a neziskových organizací, kteří se tématem dlouhodobě zabývají. Zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí prezentovali aktuální informace o změně legislativy týkající se nakládání s odpady, zejména představili dotační možnosti pro rok 2016 z Operačního programu životního prostředí.

Na konferenci byl ovšem kladen velký důraz na diskuzi a vzájemnou výměnu zkušeností, zejména pak na způsoby zavedení získaných informací do praxe. Úspěšné projekty z Holandska představila Isabelle Diks, radní hlavního města holandské provincie Frísko. Z českého prostředí se o své zkušenosti podělila řada starostů, kterým se podařilo nové přístupy úspěšně zavést.

Na konferenci byly představeny účinné aktivity vedoucí ke snížení množství směsného komunálního odpadu jako například: zavedení pohodlného třídění odpadu pro obyvatele, spojených i s ekonomickými výhodami pro ty, kteří třídí, podpora sběru textilu a s tím spojená i organizace burz s nepotřebnými věcmi. Předmětem zájmu byly také biologické odpady a jejich předcházení v místě vzniku. Například mulčovacím programem snížili v Brabantsku množství odpadů z parků o 50 % a podpora domácího i obecního kompostování snížila v Polešovicích již v prvním roce náklady na komunální odpad o 14 %.

Kontakt pro média:

Ing. Soňa Jonášová

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

mobil: 721 041 450

email: sona@incien.org

O neziskové organizaci INCIEN:

Institut Cirkulární Ekonomiky je organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management. Společně se svými partnery pracujeme na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. Jsme team mladých lidí, s tvrdým jádrem studentů prestižní Wageningen University v Holandsku. Naší hlavní činností je osvěta principů cirkulární ekonomiky. Pořádáme konference, diskuzní fóra a další druhy setkání, které mají za cíl zvyšovat povědomí o projektech svou podstatou zapadajících do principů cirkulární ekonomiky. Analyzujeme stav odpadového hospodářství ve firmách, obcích, městských částech i mikroregionech, navrhujeme chytrá řešení v souladu se současnou legislativou, šetřící jak životní prostředí, tak finanční prostředky našich klientů.

Nové nařízení EU podpoří využívání organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů

Nové nařízení EU podpoří využívání organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů

Brusel 17. března 2016

První výstup v rámci balíčku opatření, který se zabývá problematikou oběhového hospodářství, je na světě. Komise navrhla nová evropská pravidla pro organická hnojiva a hnojiva na bázi odpadů.

Opětovné využívání surovin, které se v současnosti likvidují jako odpad, je jednou z klíčových zásad, jež prosazuje balíček opatření zabývající se problematikou oběhového hospodářství přijatý v prosinci 2015. Komise dnes navrhla nařízení, které značně usnadní přístup organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotný trh EU. Podmínky pro jejich uvádění na trh tak budou stejné jako v případě hnojiv tradičních, neorganických. Díky tomuto nařízení vzniknou nové tržní příležitosti pro inovativní společnosti a zároveň se omezí množství produkovaného odpadu, spotřeba energie a poškozování životního prostředí.

„Jen velmi málo biologického odpadu, jehož vzniká obrovské množství, se zpracovává na hodnotná hnojiva,“ konstatuje místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. „Evropští zemědělci používají hnojiva, která se vyrábějí z dovážených materiálů nebo energeticky náročnými postupy, přestože náš průmysl by mohl biologické odpady recyklovat a zhodnocovat je jakožto zdroje živin. Problémy je třeba proměnit v příležitosti, z nichž budou moci zemědělci i další podnikatelé těžit, a právě v tom nám toto nařízení pomůže,“ vysvětluje.

Nařízení, které bylo dnes předloženo, stanoví společná pravidla pro přeměňování biologického odpadu na suroviny, jež mohou dále sloužit k výrobě hnojiv. Definuje požadavky na bezpečnost, jakost a označování, které budou muset všechny výrobky určené ke hnojení splňovat, aby se s nimi dalo volně obchodovat po celé EU. Než budou moci výrobci své produkty opatřit označením CE, budou muset prokázat, že jejich výrobky vyhovují stanoveným požadavkům a že jsou dodržena omezení, co se týče organických znečišťujících látek, mikrobiálních kontaminantů a fyzických nečistot.

Nová pravidla se budou vztahovat na všechny druhy hnojiv, aby byla zaručena co nejvyšší ochrana půdy. Nařízení zavádí přísné limity pro přítomnost kadmia ve fosforečných hnojivech. Mezní hodnoty budou zpřísněny ze 60 mg/kg na 40 mg/kg po třech letech a na 20 mg/kg po dvanácti letech, což sníží rizika z hlediska zdraví a životního prostředí.

Jelikož některá hnojiva se nevyrábí ve velkém množství nebo se s nimi ve velkém neobchoduje přes hranice států, navrhuje Komise nepovinnou harmonizaci. V závislosti na své obchodní strategii a druhu produktu se mohou výrobci buď rozhodnout, že budou své výrobky opatřovat označením CE, a s těmito pak bude možné volně obchodovat na jednotném trhu podle společných evropských pravidel, nebo se mohou rozhodnout, že se s jejich výrobky bude obchodovat podle národních norem na základě vzájemného uznávání na jednotném trhu. Tento přístup zohledňuje zásadu zlepšování právní úpravy a zásadu subsidiarity.

Souvislosti

Stávající nařízení o hnojivech z roku 2003 zajišťuje volný pohyb na jednotném trhu především pro konvenční, neorganická hnojiva, která se zpravidla těží v dolech nebo se získávají chemickou cestou. Tyto procesy jsou však energeticky náročné a vzniká při nich velké množství emisí CO2. Inovativní hnojiva vyráběná z organických materiálů do působnosti dosavadního nařízení o hnojivech nespadají. Jejich přístup na jednotný trh tudíž závisí na vzájemném uznávání mezi členskými státy a kvůli rozdílným národním předpisům je často obtížný.

Stávající nařízení o hnojivech navíc neřeší obavy o životní prostředí, jež vyvstávají v souvislosti se znečišťováním půdy, vnitrozemských vod, moří, a v konečném důsledku i potravin.

V současné době se rychle rozvíjejí výzkum, inovace a investice, jež přispívají k oběhovému hospodářství tím, že vytvářejí pracovní místa na lokální úrovni a zhodnocují druhotné suroviny, které by se jinak likvidovaly jako odpad.

Tržní příležitosti pro podniky vyrábějící organická hnojiva jsou značné. Biologické odpady se dnes recyklují z pouhých 5 %. Pokud by se jich recyklovalo více, mohlo by se podle odhadů nahradit až 30 % neorganických hnojiv. Do EU se v současné době dováží zhruba 6 milionů tun fosfátů ročně, třebaže až 30 % tohoto množství by bylo možné nahradit extrakcí z čistírenských kalů, biologicky rozložitelného odpadu, masokostní moučky nebo hnoje.

Další kroky

Návrh nařízení bude nyní předložen k přijetí Evropskému parlamentu a Radě. Jakmile jej tyto orgány přijmou, bude nařízení přímo použitelné, aniž by bylo nutné je provádět do národního práva, přičemž se počítá s určitým přechodným obdobím, aby se firmy a veřejná správa mohly na tato nová pravidla připravit.

Bližší informace

IP/16/827

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail

Konference ODPAD ZDROJEM

ODPAD ZDROJEM 2016

aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni,

který se koná 10. – 11. března 2016 v Choťovicích v hotelu Na Farmě

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje.  Občas stačí malé změny, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj. 

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií a inovacíse zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím. Hlavními tématy konference jsou:

 • snížení nákladů obcí na odpady
 • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů
 • financování projektů v odpadovém hospodářství
 • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016
 • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi
 • představení inovací v odpadovém hospodářství v národním i evropském kontextu.

Čím se ODPAD ZDROJEM 2016 odlišuje od ostatních konferencí:

Konference se jako první věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.