Archiv pro štítek: kompostování

Kompost tour (přednášíme)

Dne 17. dubna 2019 proběhne v obci Jiříkov od 16:30 přednáška na téma Domácí kompostování

Beseda je organizována obcí Jiříkov ve spolupráci s INCIENem a tentokrát se beseda zaměří na  možnosti správného kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Pokud se chcete dozvědět více na toto téma a chcete mít kvalitní kompost a tím pádem kvalitní hnojivo pro vaše zahrádky, jste srdečně zváni do Zasedací místnosti budovy Městského úřadu Jiříkov.

Více informací naleznete zde.

Kompostování v domácnosti, život bez odpadu (přednášíme)

Dne 3.4.2019 na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou proběhne přednáška na téma: Kompostování v domácnosti, život bez odpadů.

Cílem je naučit se správně kompostovat tak, aby kompostér splnil svůj účel a Vy jste byli spokojeni. V přednášce se dozvíte jak efektivně kompostovat a plně využít možnosti kompostéru a dozvíte se spoustu dalších užitečných rad. Dalším tématem bude „zero waste“ neboli život bez odpadů.

 

– přednášející Ing. Lenka Richterová, INCIEN

 

Více informací naleznete zde.

Video: Podpora obcí pro zlepšení efektivity třídění

V prosinci jsme pro Vás ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press s.r.o. a časopisem ODPADY natočili diskuzi na téma „Podpora obcí pro zlepšení efektivity třídění. V diskuzi se dozvíte od těch nejpovolanějších, tedy od ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, pana Ing. Jaromíra Manharta a pana Ing. Tomáše Prokopa, ředitele odboru odpadového hospodářství Státního fondu životního prostředí, jaké budou možnosti dotační podpory pro obce a města v roce 2018 a jaké legislativní změny se chystají na úrovni samospráv.

V druhé části diskuze jsme společně s Ing. Mojmírem Jiřikovským, jednatelem firmy JRK Česká republika představili společné projekty a zejména naši nejnovější aktivitu a to projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu, který startuje v lednu 2018 a v rámci kterého budeme rok s deseti obcemi nastavovat efektivní systém třídění odpadů směřující k minimálnímu odpadu končícímu na skládkách. Projekt zahrnuje kompletní vzdělávání manažerů projektu či starostů, osvětu obyvatel a implementaci chytrého systému ECONIT včetně celoroční evaluace. Obce tak po jednom roce budou na správné cestě k zavedení principů PAYT (zaplať, kolik vyhodíš) a dalších metod nastavení systémů poplatků podle míry produkce či vytříděného odpadu. Celý projekt však klade důraz zejména na prevenci vzniku odapdů, což je nosné téma všech osvětových aktivit.


AKTUALITA: Projekt startuje školením dne 11. 1. na půdě Ministerstva životního prostředí a v současnosti nabízíme poslední tři místa na semináři i těm, kteří se do projektu nestihli zapojit, ale měli by zájem získat inspiraci a informace o tom, jak bude projekt vypadat (zbývají poslední 3 místa a zájemci se mohou hlásit na email sona@incien.org).


Video najdete na odkazu: http://odpady-online.cz/video/podpora-obci-pro-zlepseni-efektivity-trideni/

Jak na bioodpady ve městě? Na výběr máme široké spektrum možností.

Jak na bioodpady ve městě? Na výběr máme široké spektrum možností.

Možností pro kompostování ve městech je hned několik. Bioodpad můžete třídit a nosit na vlastní zahradu, pokud ji máte, nebo jej kompostovat přímo v bytě. Mezi další možnosti patří zřízení komunitního kompostu a to například ve společných prostorech ve vnitrobloku, u bytového domu anebo v komunitní zahradě. V Praze a dalších městech jsou navíc zavedeny pravidelné systémy svozu bioodpadů, které končí ve městských kompostárnách.

Vermikompostéry

Vermikompostování (kompostování pomocí žížal) je hodnoceno jako jeden z nejméně ekonomicky náročných způsobů kompostování v bytě. Toto řešení je vhodné pro obyvatele, jež mají skutečně zájem předcházet vzniku odpadu a jsou ochotni do aktivit spojených s kompostování věnovat čas potřebný na údržbu vermikompostu. Výsledkem je však velmi kvalitní substrát, který můžete využít pro pěstování například na balkonech. Vermikompostování se v posledních letech stalo trendem a obyvatelé bytů si tak díky například české firmě Plastia mohou koupit moderní kousek Urbalive od známého českého designéra Jiřího Pelcla.

Elektrické kompostéry

V současné době je k dispozici technologie, které dokáží zpracovat všechny druhy bioodpadů, které vznikají v domácnosti. Nutné je však jejich umístění v interiéru a připojení k elektrické energii. Proces kompostování probíhá za vyšších teplot, dochází k jeho promíchávání, odpařování nadbytečné vody. Celý proces je možný díky trávení bioodpadu mikroorganismy Acidulo. V tomto případě hovoříme o technologii GreenGood a pro domácnosti stačí zařízení GG 02, které dokáže zpracovat 5 až 6 bioodpadu denně. Taková zařízení se hodí například pro školy a školky nebo restaurace, kde je nutné zpracovávat i gastroodpady, které nejsou kompostovatelné v obyčejných kompostérech.

Více informací: Přeměna bioodpadu na kompost za 24 hodin? Realita!

 Kompostování v zahradních kompostérech

Jedná se o klasickou formu kompostování, které je v menších obcích prováděno velmi často a v současné době se jedná o trend v řešení problematiky nakládání s bioodpady. Ve městech je tedy vždy možné kompostovat na veřejných prostranstvích, pokud je vydán souhlas majitele pozemku. Kompostérů je celá řada, důležitým faktorem je vždy vstupní kapitál na pořízení kompostéru, dle kterého se rozhodneme pro výběr vhodného kompostéru. Prostor s veřejným kompostérem by měl být ohrazen nebo samotný kompostér je doporučováno zamykat. Například v Praze se ale kompostuje v oblasti Praha 7, kde mají obyvatelé kompostéry umístěné ve vnitroblocích.

O tom, jaká úroda vás čeká jako odměna za správné kompostování čtěte více v článku: Bioúroda za hubičku díky kompostu.

Komunitní kompostování

Kompostování, jež je určeno pro více rodinám či komunitě obyvatel je označováno jako tzv. komunitní kompostování. K tomuto účelu je možné využívat společné prostory, jež nejsou využívány (sklepy, sklady, chodby, vnitrobloky). Je však nutné získat souhlas vlastníka nemovitosti, nadpoloviční většiny domácností, kterých se kompostování týká, tedy většina domácností z bytového domu, kompostování bude zabezpečeno proti vstupu hlodavců či vandalů, určíme osobu zodpovědnou za kontrolu průběhu kompostování. V tomto případě je vhodně využít automatické kompostéry či vermikompostéry. Můžeme se taktéž rozhodnout pro elektrické kompostéry, avšak problémem může být vysoká cena oproti jiným možnostem. Výhodou však stále zůstává automatický provoz a rychlá produkce kompostu.

Nemůžete kompostovat ani vermikompostovat? Pořiďte si hnědou nádobu.

Například Pražané mohou využívat služby přistavení hnědé nádoby na bioodpad, která je svážená v takové frekvenci, která obyvatelům vyhovuje. Službu zajišťují Pražské služby a zákazníci si mohou zvolit nejen frekvenci, ale i velikost nádoby. Nádoby na bioodpad se nazývají kompostejnéry jsou vybaveny vnitřní mřížkou a bočním děrováním, díky kterému je obsah nádoby provětráván a nedochází tak k jeho zapáchání. Tuto službu v současnosti využívá více než 10 000 Pražanů. „Zmíněné konstrukční prvky vedou k omezení zápachu, výskytu larev a dokonce snížení ke hmotnosti odpadu vlivem odpaření vody. Svoz kompostejnerů je tak hygienický a lze ho provádět ve čtrnáctidenních cyklech,“ řekl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Hlavní město Praha navíc v roce 2016 otevřelo novou kompostárnu, kde má být podle plánu Magistrátu, ročně zpracováno asi 7 tisíc tun biologického odpadu. Z něj se předpokládá produkce 4-5 tisíc tun vyzrálého kompostu, který může být využit v parcích a na zelených plochách Prahy.

Víte kolik bioodpadu končí v současnosti na skládkách?

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a se společností Pražské služby INCIEN zahájil pravidelné měření množství bioodpadu v černých nádobách na směsný komunální odpad. Cílem je zjistit, zda-li se sníží množství bioodpadu po zavedení systému jeho separace a svozu. Podle aktuálních výsledků bylo ve vzorku odpadů celých 19 % kompostovatelných a 15 % kuchyňských odpadů. Můžeme tedy říci, že když by obyvatelé důsledně třídili bioodpady, mohlo být v černých nádobách na směsný komunální odpad, který putuje do ZEVO Malešice, o více než 30 % méně odpadu. Legislativa zároveň směřuje k zákazu skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů do roku 2024 a bioodpad je jedním z nich. Nejde ale jen o ukončení skládkování. Jde o maximální využití potenciálu, který bioodpad přináší a to zejména díky jeho opětovnému navracení do půdy.

Pro více informací či doplnění kontaktujte:

Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., sona@incien.org, 721 041 450.

Jarní průvodce pro správné kompostování v obci

Biologicky rozložitelné odpady jsou pro mnohé obce strašákem. Od roku 2015, kdy jsou povinny zajistit jeho oddělený sběr mnohým obcím a městům vzrostly náklady na jeho svoz. A přitom by bioodpady měly v nejlepším případě zůstat v místě jejich vzniku a vrátit se tam, kam patří – tedy do půdy. Ale jak v obci kompostování zavést a pokud už jej máme zavedeno, tak na co se zasoustředit v jarních měsících?

Jsme obec, která o zavedení kompostování teprve uvažuje. 

Výborně. Zvolili jste správnou cestu a dokonce na nákup kompostérů můžete získat dotaci. Je ale třeba jednat.

 1. Zjistěte skutečný zájem obyvatel. Vytvořte anketu a tu sdílejte všemi dostupnými cestami. Nezapomeňte na zásady efektivní komunikace v obci  (a nebo shlédněte náš workshop a vše si připomeňte) abyste si mohli býti jisti, že informaci o kompostování dostane i paní Nováková z osamělé osady na druhé straně kopce, na které Vaší obec leží.
 2. Pokud skutečně lidé jeví zájem, nezapomeňte si do diáře poznamenat, že v měsíci dubnu vyběhne dotační výzva na předcházení vzniku odpadů, díky níž můžete získat až 85 % na jejich pořízení. Pokud Vás tato možnost zajímá, klidně se na nás obraťte. Společně zvládneme žádost o dotaci připravit.
 3. Pokud nechcete žádat o dotaci, klidně si pořiďte kompostér za vlastní finance. Stejně je to investice, která se vám vyplatí. Jak na pořízení správného kompostéru?
 4. Nezapomeňte na osvětu. Naplňte svoje zpravodaje články o správném kompostování, uspořádejte veřejnou diskuzi, vše lidem vysvětlete a ukažte. Nedělejte takový krok, že byste se pro kompostování rozhodli bez toho, aniž byste fakt, jestli kompostování obyvatele zajímá, opomněli.
 5. Vytvořte ideální podmínky i pro ty, kteří kompostovat nechtějí. Zkuste komunitní kompostování, o které se postarají obecní zaměstancni nebo zařiďte svoz bioodpadů na nejbližší kompostárnu. Vždy je třeba vytvořit podmínky pro všechny.
 6. Nezapomeňte i na základní školu. Mateřskou školu. Zahrádkáře. Parky. Veřejná prostranství. Klub důchodců. Oslovte jednoduše všechny zajímavé cílové skupiny a rozhlašte do světa informaci, že i oni s Vámi mohou kompostovat.

Jsme obec, kde se už kompostuje. 

Ano i pro vás platí – výborně. Jen nezapomeňte, že nákupem kompostérů nemáte vyhráno.

 1. Kompost prokopejte. A nezapomňte o tom říct všem sousedům. V zimě většina kompostu ležela ladem bez většího zájmu. Spousta lidí si myslí, že kompost stačí překopat jednou za sezonu. To je ale, bohužel, špatně. Kompostování je aerobní proces a vyžaduje si naši pozornost. V kompostárnách se překopává při přesažení teplot okolo 65 stupňů. Na zahradě mnoho z nás teplotu takto bedlivě nekontroluje, ale při překopávání je často možné sledovat, jak se z kompostéru kouří. A vevnitř je skutečně teplo. Překopáváním zajišťujeme nejen přístup vzduchu, který je při kompostování nezbytný, ale tatktéž promícháváme všechny složky a navíc sušší kompost od krajů můžeme promíchat s vlhkým a teplým kompostem z prostředku. Celý proces je mnohem rychlejší a již po pěti měsících je kompost hotový.
 2. Odeberte zkompostovaný substrát. Buď spodem nebo rovnou kompost celý překopejte a odebráním vrchních vrstev odhalíte spodní – zkompostované.
 3. Vybavte se na sezonu. Víte, že budete mít brzy spoustu trávy a kompostovací proces by měl být rychlejší? Pořiďte si urychlovače. Nejsou sice nezbytně nutné u klasického procesu kompostování, ale pokud jste náročnější kompostovači a bioodpadu máte hodně – budou se hodit. Některé internetové obchody dokonce nabízí zvýhodněné sety pro pohodlný sběr bioodpadů.
 4. Zjistěte, jestli skutečně všichni mají možnost třídit bioodpady. Ne všichni občané jsou do kompostování zapojeni, ale možná by rádi třídili. Posilte svoz bioodpadů, je-li to třeba. Dejte ale občanům vědět o výhodách kompostování a pokuste se jim vysvětlit, že to je ta nejlepší cesta.
 5. Zapojte i základní školu. Zapomněli jste na ni, že? A přitom děti jsou ti, do kterých bychom měli nejvíce investovat. A naučit je, jak s odpady správně zacházet.
 6. Rozšiřte rozhledy obyvatel i o informace o vermikompostování. I ti, kteří bydlí v bytě by se totiž dost možná rádi zapojili do něčeho tak úžasného jako je vytváření si vlastního kompostu pro zajištění soběstačného hospodaření. Třeba na balkoně!

„Nejlepší odpd je ten, který nevznikne. A nejlepší bioodpad je ten, který se vrací zpět do půdy.“

Přejeme Vám rok, ve kterém se ve Vaší obci investuje co nejméně financí do zbytečného svozu odpadů a naopak se co nejvíce bioodpadů zkompostuje. To je totiž ta nejefektivnější a k životnímu prostředí nejohleduplnější cesta, jak nakládat s bioodpadem.

INCIEN mění základní školy na bezodpadové.

Představujeme Vám projekt ,,ŠKOLA BEZ ODPADU“ , který vznikl ve spolupráci firmy RESPIRO s neziskovou organizací Institut Cirkulární Ekonomiky. Naší snahou je, aby děti na českých školách vnímaly odpad jako zdroj a cenný materiál. Snažíme se vychovat generaci mladých lidí, kterým není péče o přírodu a svět kolem nás lhostejná.

JAK SE STÁT ŠKOLOU BEZ ODPADU? 

 • Naučíme děti jak správně třídit odpad, vzbudíme v nich zájem o ochranu přírody, ukážeme jim jak jsou odpady dále využívány a vraceny zpět do oběhu.
 • Ukážeme dětem, že i z odpadů mohou vzniknout umělecká díla, která slouží k radosti i užitku v každodenním životě.Společně zavedeme systém třídění odpadu ve Vaší škole. Naučíme žáky kompostovat v interiérech i na zahradách.
 • Vysvětlíme dětem jak mohou být odpady a další materály dále využity v uměleckých předmětech díky up-cyclingu.

snimek-obrazovky-2017-01-05-v-17-25-27

 

UKÁZKY UP-CYCLINGU

snimek-obrazovky-2017-01-05-v-17-25-40

Zajímá Vás, jak nastavit jednotlivé kroky projektu, naplánovat financování a realizaci akce? Ozvěte se nám na email laura@incien.org a nenechte si  ujít možnot stát se ŠKOLOU BEZ ODPADU. 

SONY DSC

 

 

O 80 % méně odpadu? Jak na to nám ukázali světoví odborníci.

Tři dny strávit na severu Itálie s Marcem Riccim Jurgensenem, který vám hodiny dokáže povídat a prezentovat nejlepší příklady z praxe jsou nepopsatelným a velmi inspirativním zážitkem. Tuto šanci nemá každý. Nám se toto podařilo společně s naší slovenskou sesterskou organizací Inštitútom Cirkulárnej Ekonomiky a našim stálým partnerem  JRK Waste Management.

Dobré příklady z praxe se v Itálii začaly šířit po tom, co města jako Miláno, Parma, ale i menší městečka jako například Sommacompagna, která má 15 000 obyvatel, udělali velkou změnu ve fungování odpadového hospodářství. V rámci 3 dní se nám podařilo setkat se přímo v terénu s lidmi, kteří tyto systémy vyvíjeli, měnili a implementovali v posledních 20 letech.

Systém door to door v některých případech v kombinaci s PAYT (pay as you throw, tedy zaplať kolik vyhodíš) systémem a moderními technologiemi, neúnavným italským entuziasmem při práci s obyvateli mají skvělé výsledky. 80 % míra separace odpadů, vysoká kvalita vyseparovaných surovin (což vede k zvýšení získaných financí při prodeji surovin) a neustálá motivace posouvat tyto výsledky směrem nahoru.

My jsme se rozhodli tyto zkušenosti přinést do Česka a na Slovensko a s naším partnerem JRK Waste Management nabízet řešení, které obcím pomohou dosáhnout takové výsledky, kterých dostahují obce a města na severu Itálie. Díky dlouhodobé spolupráci totiž můžeme vytvořit dlouhý seznam obdobných příkladů z praxe obcí, které dosahují dobrých výsledků i v našich krajinách. Pokud chcete být jednou z těchto obcí, stačí napsat na email sona@incien.org.

S radostí pomůžeme právě Vaší obci stát se českou Sommacampagnou!

Autorkou textu je Ivana Maleš, ředitelka INCIEN SK.

Video z ranního svozu kuchyňských odpadů, plastu a papíru v příměstské části Milána, v Cinisello Balsamo. 

 

Březnové novinky z INCIEN: Konference, diskuze, semináře, analýzy a všechno, co nás baví.

Začátek měsíce byl ve znamení propagace konference ODPAD ZDROJEM. Prezentovali a publikovali jsme kde se jen dalo. Za to patří díky našim partnerům, kterými byl časopis ODPADY, Moderní Obec, PRO města a obce, online portál EnviWeb.cz a také Sdružení místních samospráv ČR a Národní síť zdravých měst, kde jsme osobně prezentovali na zasedání dne 2. 3. ve budově Strakovy Akademie v Praze.

Kompost Tour 2016

V půlce měsíce jsme zahájili další sérii přednášek o roli bioodpadu v cirkulární ekonomice na komunální úrovni. V loňském roce jsme uskutečnili 60 přednášek v různých obcích v České republice, které nám umožnili zjistit, jaký je stav odpadového hospodářství. Pokračujeme i letos. Bioodpady často představují až 40 % obsahu černých nádob na komunální odpad a díky jejich separaci obce šetří finance i přírodu.

Během přednášky jsme obyvatelům ukázali, jak poskládat kompostér a na co si dát při kompostování pozor, co do kompostéru patří či nepatří a jak o něj pečovat.
Během přednášky jsme obyvatelům ukázali, jak poskládat kompostér a na co si dát při kompostování pozor, co do kompostéru patří či nepatří a jak o něj pečovat.

O tom, že kompostujeme v bytě i na zahradě se můžete přesvědčit v našem novém videu o kompostování v bytě.

https://youtu.be/gaPIRph_gl0

BUZZ Talks – SLOW FASHION

V prostorách studia Alta jsme uskutečnili první jarní diskuzní setkání BUZZ Talks. Tématem byla Slow Fashion alias pomalá móda a díky zajímavým řečníkům byla diskuze skutečně plná informací, které toto téma ukázalo z několika směrů.
Buzz talks Slow fashion

Rady a tipy na podzimní kompostování

Podzim je tady a s ním přichází na řadu i příprava zahraday na zimní odpočinek. Jestli jsme do teď do kompostéru sypali zejména posekanou trávu, je na čase mu udělat radost i uhlíkatými složkami, kterých je právě v tomto období požehnaně. Zároveň si je můžeme předpřipravit i na příští rok, aby nás nadbytek biomasy z anglických trávníků nepřekvapil a my jej měli s čím míchat. 

Podzimní listí radost jistí

Přidávat barevné listy do kompostéru je radost. Nejenže celý kompostér ožije, ale zároveň máme konečně dostatek uhlíkaté složky, které je většinou v průběhu léta nedostatek. Mnozí ze zahrádkářů, kteří kompostují již delší dobu ví, že takové pytle se štěpkou či listím z předchozího podzimu předpřipravené na další sezonu ušetří polovinu práce s překopáváním kompostu. Proto je teď vhodný čas využít prodyšné pytle (od cibule či brambor) a pokud je nevyužijeme právě na uskladnění ovoce, můžeme jej naplnit listím a zavěšené na půdě vydrží do dalšího roku bez toho, aby začaly plesnivět. V létě jej přidáváme k trávě a nestane se nám, že by začala tlít.

DSCN0551 DSCN0560 DSCN0554

Štěpkovač jako ideální pomocník 

Spousta z nás na podzim stříhá maliníky a další ovocné keře, jejichž větve pak často končí na ohništi. V některých obcích je však pálení větví zakázáno a v tu chvíli se ukazuje štěpkovač jako ideální pomocník. Nejde jen o zbavení se velké masy větví, ale zejména o přípravu kvalitní štěpky, která je ideální přísadou do kompostování. Štěpkovačů je velká řada, my jsme však spokojeni se štěpkovačem Shark, který je vyroben v Česku a po dlouhém výběru se ukázal jako jediný celokovový a proto jsme se rozhodli právě pro něj. Slouží nám již celou sezonu, zvládne i měkké větve a posklizňové zbytky, pokud je však kombinujeme s větvemi třeba právě z maliníku.

DSCN0577 DSCN0579 DSCN0564

Kdo neprokopává, nekompostuje. 

Spousta lidí si myslí, že kompost stačí překopat jednou za sezonu. To je ale, bohužel, špatně. Kompostování je aerobní proces a vyžaduje si naši pozornost. V kompostárnách se překopává při přesažení teplot okolo 65 stupňů. Na zahradě mnoho z nás teplotu takto bedlivě nekontroluje, ale při překopávání je často možné sledovat, jak se z kompostéru kouří. A vevnitř je skutečně teplo. Překopáváním zajišťujeme nejen přístup vzduchu, který je při kompostování nezbytný, ale tatktéž promícháváme všechny složky a navíc sušší kompost od krajů můžeme promíchat s vlhkým a teplým kompostem z prostředku. Celý proces je mnohem rychlejší a již po pěti měsících je kompost hotový.

DSCN0588 DSCN0591 DSCN0592

 

Věříme, že i pro Vás je kompostování radost a pokud máte nějaké fotografie nebo tipy, se kterými byste se rádi pochlubili či se o ně podělili s ostatními, tak nám je i s příběhem zašlete na email sona@incien.org.

Tatobity: Za odpady platíme minimum a ke snížení nákladů na odpad plánujeme další kroky.

Kromě netradičního názvu, tisícileté lípy, která letos postoupila do finále mezi dalších 12 finalistů v soutěži Strom roku a silné hasické tradice, o které jsme se sami přesvědčili při vjezdu do obce, kde malí hasiči trénovali požární útok, mají od 3. září obyvatelé Tatobit na zahradách kompostéry. Tatobity je obec nacházející se v okrese Semily, kraj Liberecký, v současnosti má obec 556 obyvatel. A musíme uznat, že odpadové hospodářství mají Tatobity, pod vedením paní starostky Lenky Malé, skutečně velmi pěkně zvládnuté.

Svoz odpadu v obci zajišťuje firma SKS Marius Pederson, která má sice kvalitní služby, ale jako nevýhodu paní starostka Malá uvádí vysokou cenu za svoz. Tříděný odpad sváží Technické služby Turnov, které nabídly oproti firmě Marius Pederson nižší cenu. Velkoobjemový odpad se sváží do sběrného dvora v Lomnici. Opět z důvodu nejnižší ceny. Celkově tedy svoz odpadu zajišťují tři odlišné firmy. Jak říká paní starostka Malá: “je to sice více práce, ale na svozu odpadu se snažíme ušetřit a proto je pro nás velmi důležitá nízká cena.“

Kompostování paní starostka považuje za mnohem ekologičtější a ekonomicky výhodnější cestu oproti svozu bioodpadu. Říká, že u nich v obci je téměř u každého domu zahrada, proto mají občané ideální podmínky pro předcházení vzniku odpadu. Před sepsáním žádosti o poskytnutí dotace byl v obci proveden průzkum, jehož cílem bylo zjistit zájem o kompostéry o různém objemu. V nabídce byly kompostéry o objemu 400, 600 a 800 litrů. Celkově bylo zažádáno o 250 ks kompostérů.

V rámci rozdávání kompostérů byla uspořádána přednáška o kompostování, kterou jsme zajišťovali my, Institut Cirkulární Ekonomiky. Na přednášku přišel hojný počet obyvatel a ti mohli po akci podepsat smlouvy a rovnou si domů odvézt kompostéry. Občané, kteří se akce nemohli zúčastnit, budou mít ještě jeden náhradní termín.

V sezoně je nadmíra bioodpadu řešena přistavěním velkoobjemového kontejneru, který je následně svážen do sběrného dvora v Lomnici, kde je kompostován. Obec má následně nárok na odběr hotového kompostu v poměru adekvátnímu svezeného bioodpadu.

V obci se dále třídí plasty a sklo, přičemž papír sbírá základní škola, kdy se do sběru aktivně zapojuje celá obec, protože za finance z vytříděného papíru jezdí děti na školní výlet. Paní starostka uznává, že osvěta v oblasti odděleného sběru odpadu je stále potřeba, protože věří, že díky vyšší míře separace by se podařilo snížit náklady na odpad a obyvatelé by tak mohli platit ještě menší poplatky.

Obec Tatobity se plánuje přidat k ORP Turnovsko a ve spolupráci s ostatními obcemi v rámci elektronické aukce vysoutěžit nižší cenu za svoz odpadů.

Poplatky za odpad: 560 Kč/obyvatel/rok
Náklady na odpady za rok cca 300 000 Kč

Obec doplácí cca 7 000 Kč za rok