Blog

Naše tiskové zprávy, novinky a aktuality z organizace tady najdete na jednom místě. Chete se také blýsknout? Napište nám a dáme hlavy dohromady.

Soňa o finančním daru na konec roku

Tým MITON C, což fond zaměřený na krypto a web 3 se rozhodl darovat 8 miliónů korun. Komu a jak? O tom se rozhodovalo podle principů kvadratického hlasování. A nás v Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. těsně před zavřením kanceláře na dobu Vánoc nesmírně potěšilo, že jsme se dostali do výběru a na naše aktivity získali pro příští rok částku 238 806 korun. Je to pro nás obrovský krok, protože ačkoliv jsme „neziskovka“ založená „odspodu“ a teoreticky bychom s fundraisingem mohli mít perfektní zkušenost, opak je pravdou. Od začátku jsme se rozhodli naše aktivity financovat hospodářskou činností, která zahrnuje aktivity od fyzických analýz odpadů, cirkulárních skenů až po vzdělávání a advokacii pro téma a systémové změny. A z těchto činností financujeme veškeré zapojování do veřejného prostoru. Nebylo to vždycky jednoduché a tak nás docela významně poznamenala i první covidová vlna, která zakázky, na kterých jsme pracovali odsunula, nebo zrušila úplně. A tak

Cirkulární (bio)ekonomika: uzavřeme kruh pro dřevo & slámu?

V rámci projektu TAČR ÉTA Cirkulární ekonomika jako příležitost proběhly v úterý 8.6.2021 dva kulaté stoly odborníků. ZÁZNAM DEBATY MŮŽETE SHLÉDNOUT NA TOMTO ODKAZU. 10:00 – 12:00 Dopolední kulatý stůl na téma „Ne-cyklus dřeva“, kde řešili experti z oboru současnou krizi v lesnictví a možná řešení pro změnu. Na panelu mimo vystoupil Jakub HRUŠKA (přírodovědec a vysokoškolský pedagog), Luděk SZORÁD (Kloboucká lesní), Daniel PITEK (soukromý zemědělec) nebo Martin HÁJEK (Teplárenské sdružení). Panelisté vedli moderovanou diskuzi nad tezemi: Může se stát, že se dřevo stane kriticky nedostupnou surovinou? Jsme dostatečně bohatí na to, abychom si mohli dovolit vytěžené dřevo prodávat levně a s nízkou přidanou hodnotou? Otočí kůrovcová kalamita minci a stane se ze sektoru vázající uhlík producent desetiny českých emisí? Dokážeme v časech krize dostatečně rychle zaktivizovat poptávku po regionálních surovinách a jejich zpracování v místě, abychom nakopli ekonomiku naší země? 13:00 – 15:00 Odpoledne se v rámci kulatého stolu

4 akční kroky k cirkularitě ve veřejných i soukromých zakázkách

Téma cirkulární ekonomiky ve veřejných a soukromých zakázkách se stalo prioritním tématem jak pro spolek Změna k lepšímu, kde je INCIEN jedním ze zakládajících členů, ale současně je jedním z hlavních programů INCIEN pro rok 2021. Aktuálně se tak nabízí konkrétní akční kroky, se kterými můžete začít ať už jste zástupce firmy či zadavatele a máte zájem o aktuální informace, vzdělávání a sdílení s cílem nenechat si ujít nic podstatného. REGISTRUJTE SE NA: Circular and Innovative Public Procurement: Know-how transfer between the Netherlands and Czechia. Dovolte nás pozvat Vás na seminář o cirkulární ekonomice ve veřejných zakázkách zaměřený na oblast stavebnictví. Webinář stojí na principech přenosu praktických zkušeností mezi českými a holandskými partnery a navazuje na iniciativu Memorandum: cirkulární zadávání veřejných i soukromých zakázek a koná se již 12. května ve 14:00. Doporučujeme včasnou registraci. Vhodný jak pro zadavatele, tak dodavatele řešení v oblasti stavebnictví, doporučujeme i pro studenty a zájemce o téma, bezplatný vstup:  https://incien.org/cpp_event/ PŘIDEJTE SE: Ať jste

Circular and Innovative Public Procurement: Know-how transfer between the Netherlands and Czechia

Webinář o Cirkulárním a inovativním veřejném zadávání spoluorganizoval Institut cirkulární ekonomiky, právní kancelář HAVEL & PARTNERS a Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Akci zaštítila i Nizozemsko – Česká obchodní komora a zúčastnili se také zástupci MPSV, MPO a MŽP. Webinář uvedla zakladatelka INCIEN Soňa Jonášová. Podle ní tvoří cirkulární veřejné zadávání podstatnou součást cirkulární ekonomiky, do které v ČR ročně přitékají stovky miliard a je třeba se jí věnovat. Zároveň je pro ni inspirativní sdílet zkušenosti ze zahraničí a zejména pak z Nizozemska, kde si podle jejích zkušeností lidé nepokládají otázku „proč?“ tak často jako v Česku, místo toho jim nechybí zapálení a chuť vrhnout se do nových projektů a neprozkoumaných vod.   Jako první host z Nizozemska se představila Jacqueline Cramer, bývalá nizozemská ministryně životního prostředí, která mimo jiné zmínila koncept 10 R cirkulární ekonomiky, tedy seřazení priorit nakládání se surovinami, kde například snížení spotřeby surovin (Reduce) má vyšší váhu než recyklace (Recycle). Bývalá ministryně také vyzdvihla potřebu uzavírání materiálových toků nebo důležitost spolupráce na projektech mezi všemi stranami – podnikateli, vládou, vědci i občany.  Nizozemský expert na mezinárodní strategické poradenství v rámci

Konference na téma cirkulární bioekonomiky

V rámci končícího projektu TAČR ÉTA – Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR uspořádal INCIEN ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR v březnu konferenci na téma cirkulární bioekonomiky. Cílem akce bylo představit současné trendy v tomto oboru a příklady praxe nejen české, ale i evropské. Za INCIEN na konferenci vystoupili: Soňa Jonášová, Pavel Zedníček, Petr Novotný a Dagmar Milerová Prášková. Záznam konference včetně prezentací najdete na tomto odkazu. Na tomto projektu INCIEN navrhl metodologii pro sektorovou analýzu, která zahrnuje: Status quo analýzu Analýzu materiálových toků Analýzu zúčastněných aktérů PESTLE analýzu (bariéry) Identifikaci cirkulárních scénářů Tvorbu doporučení Shrnutí výstupů INCIEN – aktivity INCIEN v oblasti cirkulární bioekonomiky: LESNICTVÍ Identifikovány klíčové bariéry na základě PESTLE analýzy: Politické: špatná mezirezortní spolupráce Ekonomické: nedostatečné spotřební zvyklosti Sociální: nedostatek pracovní síly Technologické: spojené s těžbou, přepravou, skladováním, výrobou a recyklací dřeva Legislativní: absence harmonizační politiky Environmentální: změna klimatu 2. ZEMĚDĚLSTVÍ Aktuální výzvy pro české zemědělství: Neudržitelné využívání

INCIEN se transformuje a spouští program pro cirkulární zadávání

INCIEN se po šesti letech transformuje v think-tank, jehož misí bude nastavení agendy cirkulární ekonomiky jako priority pro klíčové hráče v ČR. V rámci partnerské spolupráce INCIEN spouští dlouhodobé programy, první z nich se zaměřuje na cirkulární zadávání. Změna v této oblasti může přinést významný pákový efekt. Praha 8. dubna 2021 – Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) po pěti letech mění model fungování: od převážně konzultační činnosti a zakázek pro municipality či firmy se posouvá k tematickým programům. Pilotní program INCIEN se věnuje problematice cirkulárního zadávání. Tento a další programy bude INCIEN rozvíjet jako think-tank ve spolupráci s partnery z řad soukromých firem i veřejných institucí. Do dalších let si INCIEN klade za cíl nastavení agendy cirkulární ekonomiky jako priority pro klíčové hráče v České republice. „Téma cirkulární ekonomiky se nám od roku 2015 dařilo vnášet do veřejného prostoru. Stále však narážíme na to, že celková míra porozumění tématu u nás zůstává nízká. Významní aktéři navíc

INCIENovinky: Měsíční přehled toho nejzajímavějšího ze světa cirkulární ekonomiky

Každý pracovní první den v měsíci v 8:30 se můžete těšit na přehled toho nejpodstatnějšího, co se v minulém měsíci událo a co by Vám nemělo uniknou. Souhrn legislativních, byznysových i tematických vhledů formou ucelené inspirativní přednášky. Video můžete sledovat vždy poslední den v měsíci v 8:30 na Youtube kanálu INCIEN. Seznam uplynulých INCIENovinek včetně prezentace ke stažení: Lednové INCIENovinky na YOUTUBE & prezentace ke stažení Únorové INCIENovinky na YOUTUBE & prezentace ke stažení Březnové INCIENovinky na YOUTUBE & prezentace ke stažení Dubnové INCIENovinky na YOUTUBE & prezentace ke stažení

Změna k lepšímu

Podnikatelská platforma Změna k lepšímu představuje 10 opatření pro udržitelný restart ekonomiky

Byznysová iniciativa Změna k lepšímu včera představila deset kroků, které Česku pomohou k udržitelnému restartu ekonomiky. Inspirativní speakeři, mezi kterými se představil například inovativní právník Jiří Helán z KROUPAHELÁN, hybatelka cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová z INCIEN nebo zakladatel oceňovaného start-upu Cyrkl Cyril Klepek, prezentovali konkrétní opatření snadno využitelná v mnoha českých firmách. Navrhované kroky se soustředí na okruhy jako je energetika a význam fotovoltaiky, cirkulární zakázky či neskládkování vlastního odpadu a další. Iniciativa věří, že díky těmto bodům bude Česko schopné současnou koronavirovou a klimatickou krizi obrátit ve svůj prospěch.  Koronavirová krize ovlivňuje fungování celého světa už téměř rok. „Od počátku ale vedle pesimistických zpráv vidíme i nadějné příběhy týkající se technologických inovací, kdy se české firmy i dobrovolníci dokázali zapojit a přijít s originálními řešeními současné situace. S touto vizí na jaře loňského roku vznikla také platforma firem a expertů Změna k lepšímu, která má nyní téměř 200 podporovatelů

Supermarket

Ano regionálním potravinám, ne nacionalismu

Komentář INCIEN k současné debatě ohledně povinných kvót na české potraviny. Pro české spotřebitele nejsou povinné kvóty zaměřené na české potraviny žádným ideálním řešením a je zcela jasná jeho nesmyslnost a nezákonnost z pohledu evropského práva. Hrát na národní strunu v oblasti potravinové soběstačnosti v době globalizace a při charakteru Česka jako proexportní země je špatná cesta. Z pohledu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky je ovšem téma produkce potravin velmi zásadní. Institut Cirkulární Ekonomiky zcela jasně deklaruje, že cílem je v maximální možné míře regionální produkce potravin – mnohde třeba velmi dobře fungují příhraniční regiony a firmy tak, aby byla dojezdová vzdálenost mezi producenty potravin a spotřebiteli do 40 kilometrů. Cílem je snížit cestování potravin, ne ale stavět umělé bariéry založené na dnes již abstraktních hranicích. Dalším klíčovým aspektem je důraz na sezónní potraviny, tedy že spotřebitelé upraví své jídelníčky podle toho, co nám zrovna nabízí jednotlivá roční období. Jsme to my, spotřebitelé, kteří můžeme každým svým

Meeting v době pandemie

Jak vypadá stáž v INCIEN během pandemie?

Stáž v INCIEN byl nejlepší způsob, jak využít podzimní lockdown. Během mé tříměsíční stáže v INCIEN jsem se toho mnoho naučila. Na INCIEN se mi líbí, že stážisti nedělají jen kafe a nepracují u kopírky, ale stávají se plnohodnotnou součástí týmu. Stážisti pomáhají s projekty a šetří tím čas svým vytíženým kolegům a zároveň mají možnost získat zkušenosti v oblasti cirkulární ekonomiky. Když jsem se dozvěděla, že začátek mého magisterského studia bude posunut kvůli pandemii až na leden, zůstaly mi tři volné měsíce. Původně jsem chtěla jet cestovat, ale kvůli lockdownu to nepřipadalo v úvahu. Rozhodla jsem se tento čas využít a najít si stáž v oboru udržitelnosti. Narazila jsem na stránku xflow.cz, která nabízí spoustu zajímavých příležitostí nejen pro studenty. INCIEN nabízel stáž jako pravá ruka Soni Jonášové. Říkala jsem si, že by to byla jedinečná příležitost pracovat přímo s ředitelkou INCIEN! Poslala jsem motivační video a byla jsem nadšená z kladné odpovědi, protože Institut sleduji již

To je vše. Více příspěvků zde není.